Jak se vytvořily Karolínské zátoky (Carolina Bays)?
Napsal Radek Kastner   
[28.12.2007]

?: Jak se vytvořily Karolínské zátoky (Carolina Bays)?


Nížiny Severní a Jižní Karolíny jsou domovinou zajímavé a charakteristické formy terénu, která je označována jako Carolina Bays. Zatímco většina pobřeží jihovýchodu USA je protkána náhodně vytvarovanými, nepravidelnými mokřinami, Carolina Bays mají zvláštní pravidelnosti a symetrie. Například jsou eliptické, s vedlejšími osami, které všechny směřují v přibližně stejném směru (severozápad – jihovýchod). Také mají společné další rysy, jako zvýšené písečné lemy. Karolínské zátoky se rozprostírají od 70 metrů aý po délku větší než 10 km.

Tak, jak byste očekávali u proláklin v nížinách, jsou tyto zátoky často naplněny vodou, mohou to být jezera, nebo rašeliné mokřiny perfektní pro masožravé rostliny. Takové zátoky nejsou unikátní pouze pro obě Karolíny. Objevují se také ve státě Delaware, kde jsou nazývány Delmarva Bays. (podle dalších informací je možno tyto úkazy v malém množství nalézt ještě ve státech Maryland, New Jersey, Virginia, Georgia a na severu Floridy - pozn. překl.)

Ale jak se tyto struktury vytvořily? Zaprvé jsou tady bláznivé teorie, které říkají, žecarolina bays.jpg zde byly díry vytvořené údery zkroucených velryb. Oh, jejda! (z tohoto důvodu jsou některé z nich nazývány jako velrybí bahniště!)

A více racionální soubor teorií uvádí, že tyto struktury byly vytvořeny erozí za pomoci větru nebo vody, tedy stejným druhem sil, které pravděpodobně vytvořily mohylu Mima v Kalifornii, vzorkovanou půdu v tundře nebo duny s pravidelnými rozestupy, které můžete vidět v poušti. Někteří se domnívají, že mohou pocházet z přeměněných kotlových děr vytvořených ustupujícím ledovcem (to ale opravdu nevysvětluje všechny výjimečnosti).

Každá z těchto teorií má před sebou ještě mnoho dodatečné práce, aby mohly skutečně vysvětlit původ Carolina Bays. Proč jsou tak unikátní na východním pobřeží USA? Zatímco krátery a jiný povrch země jsou erodovány velice rychle, tyto zátoky musí být extrémně nedávným úkazem a jsou pravděpodobně trvalé ve své současné podobě. Co to způsobuje? Vskutku zajímavé mystérium!

Stará teorie o vzniku zátok hovoří o tom, že byly zformovány dopady vesmírných těles. Pokud se podíváte na eliptický tvar zátok (krátery?), zdá se to být dobrou teorií. Mohl by eliptický tvar naznačovat nakloněnou trajektorii přilétajících objektů? Ačkoliv tato teorie může být urychleně vyvrácena z několika důvodů:

  1. Dopady vesmírných těles zahrnují srážku nadzvukovou rychlostí. Nadzvuková rychlost uvolňuje proud energie symetricky z místa dopadu a to vytváří kruhové krátery. Podívejte se na fotografie měsíce, ten je pokryt kruhovými krátery, nikoliv eliptickými.
  2. Argumentovat tím, že dopad proběhl podzvukovou rychlostí, by bylo zcela bezprecedentní. Dokonce i lenivý raketoplán se pohybuje nadzvukovou rychlostí. Navrhovat, že by vesmírný objekt dopadl na Zemi podzvukovou rychlostí je stejně tak problematické jako směšný.
  3. Pátrání po meteoritickém materiálu v okolí i ve vlastních zátokách bylo vždy neúspěšné.
  4. Tunguzský výbuch (pravděpodobně kus komety) v roce 1908 nezanechal žádný meteoritický materiál, ale také nevytvořil žádný typ kráteru.
  5. Smíšené teorie (dopad uvolněných součástí kvasikomety/asteroidu) představují podivnou vědu, vzhledem k tomu, že takové věci nebyly pozorovány. Jedno je jasné, použití neznámého objektu k vysvětlení neobjasněných skutečností. Prostě stále zde máme nevyřešený problém nadzvukové srážky vytvářející kruhové krátery, žádné elipsovité!
  6. Každá extrémně nepravděpodobná, bezprecedentní tvorba kráterů v obou Karolínách by evokovala stejně nepravděpodobnou teorii astronomické události v Delaware. DVĚ nepravděpodobné události, nikoliv jen jedna!

habnc02.jpg
Carolina Bay
Foto Galleria Carnivora©Barry Rice
Ti z vás, kdo se zajímate o tvorbu kráterů, zkuste si přečíst knihu o vesmírné „geologii“ (viz citace níže). Tam se můžete dočíst o mnohých způsobech tvorby kráterů, ale žádný z nich nekončí krátery vypadajícími jako zmiňované zátoky. Takže co vlastně vytvořilo a udržuje Karolínské a Delawarské zátoky? Těžko říct! Ale v každém případě vypadají skvěle!

Page citations: Hartmann, W.K. 2003; Hartmann, W.K. pers. comm. 2006; personal observations.

Revised: January 2007
©Barry Rice, 2005

T: Radek Kastner


V PŘÍPADĚ, ŽE JSTE O TĚCHTO PŘÍRODNÍCH ÚTVARECH JEŠTĚ NIC NESLYŠELI A NEUMÍTE SI JE PŘEDSTAVIT, PŘIPRAVIL JSEM NA TOMTO MÍSTĚ PRO VÁS ODKAZ, KDE JE MŮŽETE SHLÉDNOUT NA SATELITNÍM SNÍMKU - pozn. překl.)

CAROLINA BAYS 

Aktualizováno ( [11.03.2008] )