FAQ Barryho Rice - Archiv 2008
Napsal Radek Kastner   
[21.01.2011]
19.12.2008

A další článek ve FAQ je na světě i s 6 fotografiemi. Masožravky Jižní Ameriky.

18.12.2008

Tak se nám to pěkně množí. Dalších sedm nových článků se objevilo ve FAQ. Dva z nich v sekci Všeobecné dotazy (Podtlakové pasti, Sklapávací pasti) a pět v sekci Kde rostou masožravky (masožravky Evropy, severní a jižní části Afriky, kontinentální Asie a Japonska a Středního Východu). S nimi se také objevilo dalších 56 fotografií masožravých rostlin. No není to paráda!

14.12.2008

Dalších 6 zajímavých článků je přeloženo v sekci Všeobecné dotazy a k nim nových 30 fotografií, opět převážně z přírodních lokalit.

Zároveň k předchozím devíti avizovaným novým článkům ve FAQ přibyly ještě další čtyři. I na nich se už pracuje.
09.12.2008

Barry Rice neutuchá ve své činnosti a v originálním FAQ se objevilo dalších 9 nových článků, na jejich překladu pro české stránky CCPS se již pracuje!

16.11.2008

K dnešnímu dni je jen ve FAQ Barryho Rice připojeno 1552 fotografií! Naprostá většina z nich z přírodních lokalit po celém světě. Další desítky, respektive stovky fotografií můžete nalézt v ostatních sekcích a kategoriích našeho webu, například jen v sekci "Počasí na lokalitách" je umístěno dalších 970 fotografií a to jen a pouze přímo z přírodních lokalit!

07.11.2008

Přibyly další čtyři články, tentokrát do sekce "Kde rostou masožravky?"

04.11.2008

Dnes byla dokončena kompletně další sekce FAQ – Ochrana masožravých rostlin, obsahující mnoho zajímavých témat, aplikovatelných kdekoliv na světě...

31.10.2008

Stáňa Srbová poslala první várku překladů pro FAQ, jedná se o dvanáct krátkých článečků v sekci Rody masožravých rostlin . Ovšem pozor – tyto jsou výjimečně věnované zajímavým nemasožravým rostlinám!

10.10.2008

Začíná se plnit další sekce rozsáhlého FAQ Barryho Rice, tentokrát věnovaná Ochraně masožravých rostlin . S uvedenými názory a myšlenkami nelze než jen souhlasit!

30.09.2008

Souhrně za září - dokončena kompletně sekce Pěstování masožravých rostlin, posledními několika málo články dokončil David Erhard sekci o mucholapce podivné. Zároveň zahájena práce na velice zajímavé sekci – Masožravé rostliny a jejich ochrana, které pojímá toto téma z mnoha stran.

30.06.2008

Úspěšně pokračuje tvorba další obsáhlé sekce se základními informacemi pro všechny typy otázek kolem Pěstování masožravých rostlin

20.06.2008

Mimo rodu Utricularia jsou doplněny všechny informace v sekci Rody masožravých rostlin

10.06.2008

Během května a začátku června doplněny další sekce obsáhlého FAQ, tentokrát věnované rodům Pinguicula (tučnice), Roridula a Sarracenia (špirlice).

19. 04. 2008

Přidána celá nová sekce věnovaná rodu Nepenthes – láčkovka, stejně jako je tomu zvykem i v jiných sekcích, obsahem je i neuvěřitelně velké množství fotografií jednotlivých druhů a to hlavně z přírodních lokalit! Doplněny také záběry z ničeného životního prostředí na Borneu.

16. 04. 2008

Další nové informace v sekci Dionaea muscipula (mucholapka podivná).

13. 04. 2008

Doplněna další kompletní sekce – rod Heliamphora.

12. 04. 2008

Doplněna další témata do sekce Obecné dotazy.

23. 03. 2008

Doplněny sekce Dionaea muscipula, Genlisea a ostatní témata věnovaná rosnatkám.

11. 03. 2008

Doplněna sekce: Severoamerické rosnatky.

Je to 168. vyplněná karta se 66 skvělými fotografiemi převážně z přírodních lokalit, které jsou od Barryho Rice.

Masožravá encyklopedie, pardon, FAQ se nám tak nezadržitelně zaplňuje a provázanost jednotlivých hesel bude vzrůstat, respektive kombinace využitelnosti (rody x druhy x lokality x pěstování x obecné poznatky x fotografie) a to vše plynule navazuje na další projekty – počasí na lokalitách, Mikrosvět a Poradnu.


ČÁSTEČNÉ UVOLNĚNÍ OBSAHU STRÁNEK CCPS PRO VEŘEJNOST - FAQ

Tak jak jsme se na valné hromadě v Praze domluvili, uvolnili jsme dnes část informací na stránkách společnosti CCPS pro nejširší veřejnost tak, aby si každý návštěvník mohl udělat přehled o tom, jaká struktura informací je členům společnosti přibližně přístupná a co se kolegům snažíme přinést.

Momentálně se uvolnění týká cca tří desítek stránek s informacemi a bohatým fotografickým doprovodem v sekci FAQ (často kladené dotazy) Barryho Rice. Články jsou označeny textem = (volně přístupný)