Jak se starat o špirlice (Sarracenia)
Napsal Radek Kastner   
[26.11.2008]
Stewart McPherson
 
Sarracenia je rod masožravých rostlin s pastmi typu láčka o osmi druzích, který se přirozeně vyskytuje po severní Americe, hlavně v zálivu na jižním pobřeží USA. Sarracenia stojí za povšimnutí proto, že všechny druhy této skupiny produkují nápadné trubkovité olistění, které je často pestře zbarvené a velmi krásné. Duté, trubicovité listy (jako u ostatních rostlin s pastmi typu láčka) jsou adaptovány na lapání a trávení členovců (hlavně létajícího hmyzu), což umožňuje těmto rostlinám přežít v mokřinách, které jsou jinak chudé na nezbytné živiny a minerální látky. Takto špirlice nabývají živiny a minerální látky, které nemohou získat ze substrátu na lokalitě, a jsou schopny přežít v neúrodných, nehostinných oblastech, kde běžné (nemasožravé) rostliny nemohou růst.

sarracenia1.jpg
Sarracenia flava a Sarracenia leucophylla rostoucí na přirozeném stanovišti v Alabamě, USA
Foto©Stewart McPherson

 

Rod byl pojmenován na počest kanadského fyzika, Dr. Michela Sarrazina, který na počátku 18. století obstaral 25 exemplářů a poslal je francouzskému botanikovi jménem Joseph Pitton de Tournefort k určení. Z vděčnosti Tournefort později pojmenoval rod Sarracenia, na počest Sarrazina.

Sarracenia byl první rod „džbánkových“ rostlin objevený v obou Amerikách a nejstarším známým záznamem je ilustrace a letmá zmínka o S. minor v díle Nova Stirpium Adversaria od Matthiase de’l Obela a Petruse Peny, poprvé vydaném v r. 1570. Od jejich časného nálezu bylo osm v současnosti známých druhů obsáhle dokumentováno a studováno po celém světě. Špirlice jsou v Evropě pěstovány nejméně dvě století a jejich popularita se velmi zvyšuje a dnes specializovaná zahradnictví prodávají špirlice po celé severní Americe, Evropě, Asii a Austrálii. Když je pochopeno několik základních pěstebních nároků, špirlice není obtížné úspěšně pěstovat a dobře pěstované exempláře jsou velmi zajímavé a pěkné výstavní rostliny.


sarracenia2.jpg
Sarracenia flava × leucophylla pěstovaná v kultivaci v Anglii
Foto©Stewart McPherson

V cestě k porozumění, jak pěstovat špirlice úspěšně, bychom si nejprve měli uvědomit, v jakých podmínkách a prostředí se tyto rostliny permanentně vyskytují. Všechny druhy špirlic rostou v trvale vlhkých, kyselých bahniscích, kde substrát je rašelinitý a chudý na živiny. Ve většině případů je lokalita špirlic jen trochu zastíněná, a tak většina špirlic roste vystavená silnému nebo přímému slunečnímu záření. Roční teplotní cyklus na lokalitách špirlic kolísá mezi teplým létem a chladnou zimou -  letní denní teploty se obvykle pohybují mezi 20-30°C, zatímco v zimě teploty znatelně klesají a jsou nízké, nebo pod nulou po několik měsíců. Při pěstování špirlic je tedy pět důležitých faktorů, které musí být brány v potaz a napodobeny, abychom vytvořili životní prostředí, ve kterém tyto rostliny mohou růst:

Za prvé, kvůli trvalé hojnosti vody v lokalitách špirlic, musí být tyto rostliny pěstovány v květináčích, které pořád stojí ve 2-3cm vody. Tohoto lze lehce dosáhnout postavením květináčů do podmisek s několika centimetry vody. V období růstu je důležité, aby byla hladina vody doplňována automaticky, takže květináče s rostlinami jsou stále vlhké. Pokud substrát, ve kterém špirlice žije, vyschne, může to vyústit ve smrt rostliny.


sarracenia3.jpgsarracenia4.jpg
Sarracenia leucophylla a Sarracenia minor pěstované v kultivaci
Foto©Stewart McPherson

Za druhé, musíme zvážit typ vody. V jejich přirozeném prostředí, špirlice rostou v průzračné, čisté vodě, která je silně kyselá a chudá na živiny. Chlorovaná voda z kohoutků ve většině měst je pro špirlice obvykle toxická, protože obsahuje chemické látky, které mohou zničit delikátní kořenový systém těchto rostlin. Ve většině případů proto špirlice nemohou být zalévány normální kohoutkovou vodou, protože to může rostliny zahubit. Místo toho bychom je měli zalévat pouze dešťovou vodou, která je prostá chemikálií a bližší vodě, kterou rostliny normálně v přírodě přijímají. Dešťovou vodu lze snadno sbírat pomocí sudu na vodu, nebo z jezírka napojeného na okapy domu. Sbíraná voda pak může být uchována a použita k zalévání špirlic podle potřeby.

Třetím pěstebním požadavkem špirlic je typ substrátu, který je použit. Špirlice, jako většina masožravých rostlin, mají velmi specifické požadavky na typ substrátu, ve kterém mohou růst. To je proto, že tato rostliny se vyvinuly v masožravé v prostředí, které je chudé na živiny a minerální látky a následkem toho jejich kořenový systém není schopen absorbovat vodu, ve které jsou koncentrace živin a minerálních látek příliš vysoké. Ve výsledku, špirlice potřebují kyselý substrát, který postrádá většinu živin. Pro pěstování je nejlepší hrubá vláknitá rašelina, smíchaná s perlitem a zahradnickým pískem v poměru 2:1:1. Výslednou směsí je substrát, který má přirozeně málo živin a vhodnou kyselost, který bude pro špirlice perfektní. Pokud jsou špirlice zasazeny do normálního substrátu pro pokojové rostliny, obvykle zemřou kvůli nadbytku živin v substrátu. Ze stejného důvodu může i hnojení špirlic vyústit v jejich smrt, a je obecně doporučováno nepoužívat žádné hnojivo, protože špirlice si obstarají všechny živiny, které potřebují, chytáním hmyzí kořisti.

Čtvrtým požadavkem, který je potřeba pochopit k úspěšnému pěstování špirlic, je teplota. Všechny druhy špirlic potřebují období dormance, které připomíná zimu na severní polokouli. V přírodě špirlice upadají do dormance na 3-5 měsíců v období zimy. Pokud chceme špirlice pěstovat úspěšně, musíme jim poskytnout nejméně tříměsíční období nízkých teplot, během kterého je rostlina dormantní. Tohoto můžeme jednoduše dosáhnout umístěním rostliny do lednice na tři nebo čtyři měsíce každý rok, viz D’Amato (1998), Slack (1979, 1986) a Rice (2006). Při přípravě špirlic na dormanci je důležité nechat substrát, v němž rostou, vyschnout, takže po umístění do lednice není vlhký nebo zaplavený, což může způsobit uhnití rostlin. Po každém období dormance mohou být rostliny vyjmuty z lednice a normálně pěstovány. Ihned po dormanci špirlice pokvete a potom vyprodukuje sérii masožravých trubkovitých listů.


sarracenia5.jpg
 Atraktivní zbarvení Sarracenia flava var. atropurpurea
sarracenia6.jpg
Sarracenia leucophylla
Foto©Stewart McPherson

Pátým a posledním důležitým faktorem, který musí být zohledněn pro úspěšné pěstování špirlic, je vystavení rostlin slunečnímu záření. V přirozeném prostředí jsou špirlice vystaveny silnému slunečnímu svitu s malým nebo žádným stínem. Pokud je světlo nedostatečné, rostliny budou vytvářet dlouhé, oslabené a vytáhlé listy, které jsou převážně zelené a slabé. Špirlice by měly nejlépe růst na silném, nejlépe přímém slunci a obecně platí, čím jasnější světlo, tím barevnější budou jejich listy. Zbarvení se u jednotlivých druhů liší, ale na silném přímém slunci listy většiny druhů vytvoří nádherné červené, žluté nebo nachové zbarvení.
 
Pokud je splněno těchto pět základních požadavků, špirlice porostou bujně a rychle. Mladé rostliny dospívají během několika let a rychle formují velké shluky, sestávající se z tuctů překrásných láček. Jednotlivé rostliny mohou žít mnoho desetiletí a je snadné získat řízky a oddělky. Můžeme zasadit velké množství špirlic a vytvořit efektní živoucí výstavky, které mohou být extrémně atraktivní. Kompletnější náhled, jak úspěšně pěstovat špirlice může být získán čtením prací D’Amata (1998), Slacka (1979, 1986), a Rice (2006), které doporučuji čtenáři, který se chce dozvědět víc o těchto senzačních masožravých rostlinách. Pěstitelům, kteří se pokouší pěstovat špirlice poprvé, že by nejdřív měli zkusit pěstovat jednoho nebo dva jedince a ustavit, zda má správné podmínky. Kříženci jsou obecně odolnější na pěstování, než čisté druhy, takže je nejlepší začít s kříženci, protože jsou to naštěstí nejsnáze dostupné a nejméně drahé rostliny ze zahradnictví a zahradních center.

Když jednou zvládáte špirlice úspěšně pěstovat,  je množství různých druhů a hybridů, ze kterých lze vybírat. Každý z osmi druhů špirlic se sestává z široké palety forem a variet, které se ve většině případů liší zbarvením listů, viz McPherson (2006). Kromě toho, za poslední dvě století, kdy jsou špirlice pěstovány v Evropě a Severní Americe, bylo vytvořeno velké množství kříženců a kultivarů, z nichž mnoho produkuje nádherné, barevné a velmi výstavní listy.

Vedle efektního zbarvení listů, špirlice mají dvě další zajímavé charakteristiky. Protože jejich listy hojně produkují nektar, aby přilákaly kořist, špirlice obecně velmi sladce voní, často jako med, a proto když je pěstováno velké množství rostlin, mohou vytvářet příjemné sladké aroma. Dále může být užitečná jejich schopnost lapat hmyz a do jisté míry mohou tyto rostliny kontrolovat množství much, vos a včel přítomných v určitých ročních obdobích. Je několik velkých zahradnictví, které se specializují na špirlice a nabízejí je k vývozu do celého světa. Některá jsou uvedena níže.

Pěstování a ochrana špirlic je čím dál tím důležitější, kvůli alarmující rychlosti, s níž je ničeno jejich původní prostředí. Odhady naznačují, že v dnešní době existuje pouze 2,5% původních lokalit špirlic a i zbývající kousky jsou dále ohrožovány a ničeny. Ničení spočívá převážně v umělém vysušování mokřin, potlačování ohňů a také v komerčních lesnických aktivitách a vykazuje malé známky slábnutí. Přestože žádné druhy špirlic zatím ve volné přírodě nevyhynuly, dva jsou uvedeny v seznamu CITES pro ohrožené druhy a zbývajících šest se stává v přírodě vzácnějšími. Pěstováním špirlic se můžeme ujistit, že udržitelná banka rostlin je připravena asistovat budoucím pokusům o znovuosídlení a tak aktivně přispívat k dlouhodobému přežití této fascinující a nádherné skupiny rostlin.


sarracenia7.jpg
Komerční pěstírna, která prodává špirlice v Anglii
 
sarracenia8.jpgsarracenia9.jpg
Sarracenia flava × leucophylla a Sarracenia flava var. atropurpurea
 
sarracenia10.jpgsarracenia11.jpg
Sarracenia leucophylla a Sarracenia alata × flava
 
sarracenia12.jpgsarracenia13.jpg
Sarracenia flava var. rubricorpora a Sarracenia flava var. cuprea
 
sarracenia14.jpgsarracenia15.jpg
Sarracenia alata × flava a Sarracenia alata × leucophylla
Foto©Stewart McPherson

Komerční zahradnictví v Anglii prodávající špirlice

Sarracenia flava x leucophylla, Sarracenia flava var. atropurpurea, Sarracenia leucophylla,    Sarracenia alata x flava, Sarracenia flava var. rubricorpa, Sarracenia flava var. cuprea, Sarracenia alata x flava, Sarracenia alata x leucophylla


Špirlice je možno získat z následujících zdrojů:

Hewitt-Cooper Carnivorous Plants (specializované zahradnictví zaměřené na rod Drosera)
The Homestead, Glastonbury Road, West Pennard, Somerset, BA6 8NN, UK Web: www.hccarnivorousplants.co.uk

Hampshire Carnivorous Plants

Ya Mayla, Allington Lane, West End, Southampton, SO30 3HQ, UK
Web: www.hantsflytrap.com
 

 

P&J Carnivorous Plants
The Hayden, Brampton Lane, Madley, Hereford, HR2 9LX, UK
Web: www.pj-plants.co.uk
 

 

Sarracenia Nurseries
37 Stanley Park Road, Carshalton, Surrey, SM5 3HT, UK
Web: www.sarracenia.co.uk

 

Shropshire Sarracenias
5 Field Close, Malinslee, Telford, Shropshire, TF4 2EH, UK
Web: www.carnivorousplants.uk.com

Použitá literatura

 

D’Amato, P. 1998. The Savage Garden: Cultivating Carnivorous Plants. Berkeley, CA: Ten Speed Press.
McPherson, S. 2006. Pitcher Plants of the Americas. Blacksburg, Virginia: The McDonald & Woodward Publishing Company.
Rice, B. 22006. Growing Carnivorous Plants Portland, OR: Timber Press.
Slack, A. 1979. Carnivorous Plants. London, England: Ebury Press.
Slack, A. 1986. Insect Eating Plants and How to Grow Them. London, England: Alpha Books.

T: Pavla Vacková
Aktualizováno ( [26.11.2008] )