Substráty
Napsal Radek Kastner   
[26.09.2008]

Masožravé rostliny se vyskytují na půdách chudých na živiny, a proto jsou běžné zahradnické substráty obecně nevhodné.

V kultuře masožravých rostlin se často jako základ substrátové směsi používá bílá rašelina. Ta sama o sobě ale většinou nestačí. Je tedy nutno přidat několik dalších složek, aby se tak získala vhodná směs, například zvýšením hodnoty pH nebo zlepšením propustnosti substrátu. Protože neexistuje žádný standardní substrát, osvědčilo se, pro každý rod, nebo i pro jednotlivé druhy, připravit speciální směs z níže uvedených složek substrátu v různých poměrech.

Jedná se ale jen o zevrubný přehled různých složek. Konkrétní směsi substrátů k některým druhům jsou uvedeny v rubrice Rody & Druhy.

Aktivní uhlí

Aktivní uhlí je lehké, zkypřuje půdu a zmírňuje růst spór plísní. Převážně jako doplněk do substrátů pro láčkovky a všechny druhy, které pocházejí z regionů, jenž jsou často postihovány požáry. Pomocná příměs pro některé druhy byblid, obzvláště pro podporu klíčení.

Pemza

Porézní, jemně pórovitá sopečná hornina. Pemza je velmi lehká, dobře absorbuje vodu a zlepšuje propustnost substrátu. Velmi vhodná přísada do substrátů především u tučnic.

Kokosová vlákna

Kokosová vlákna jsou obzvláště lehká a vzdušná. Tato složka je vhodná převážně do substrátů pro láčkovky, protože má pozitivní vliv na růst kořenů a poskytuje dobrou drenáž. Nicméně by se mělo používat jen malé množství, protože kokosová vlákna nezadržují téměř žádnou vodu.

Jílový granulát

Jíl je vlastně jemná hlína s nízkým obsahem vápníku. Jíl zlepšuje strukturu zeminy a rychle nasává vodu. Vhodný pro zvýšení hodnoty pH. Představuje důležitou součást substrátu především pro většinu druhů tučnic, ale je vhodný i pro některé trpasličí a hlíznaté rosnatky.

Vápenec

Jemné přírodní vápno, slouží k optimalizaci obsahu vápníku v substrátu. Je vhodný pro některé druhy mexických tučnic, které upřednostňují vápenatý substrát.

Perlit

Minerální sopečná hornina, která získala svůj pórovitý charakter zahřátím na vysokou teplotu. Zkypřuje půdu, velmi dobře absorbuje vodu a zlepšuje kvalitu substrátu. Perlit zamezuje spečení substrátů, usnadňuje průtok vody a snižuje hmotnost substrátu. Je vhodný jako příměs do všech substrátů.

Borovicová kůra

Borovicová kůra je poměrně lehká a má malý podíl humusu. Je velmi vhodná ke zkypření substrátu a zvýšení jeho propustnosti. Představuje vhodnou příměs převážně pro láčkovky a bublinatky, a také k pokrytí substrátu u větších špirlic.

Křemičitý písek - hrubozrnný nebo středně hrubý

Křemičitý písek slouží ke zkypření a k propustnému přikrytí substrátů. Jeho struktura je stabilní, a i když je vyschlý, může velmi rychle absorbovat vodu. Čím jemnější zrnitost, tím nabízí lepší možnosti zadržet vodu.

Křemičitý písek - středně hrubý

Křemičitý písek různé zrnitosti je jako příměs vhodný pro většinu druhů. Představuje převážnou část v substrátech pro hlíznaté a trpasličí rosnatky, tučnice z jihovýchodu USA, ale také pro genliseje a bublinatky.

Křemičitý písek - jemný

Křemičitý písek by měl být bezpodmínečně propláchnutý, a tak zbaven případného obsahu vápna.

Rašeliník (Sphagnum)

Jemný sušený mech (rašeliník), který pochází převážně z živých rašelinišť z Nového Zélandu. Rašeliník má tu vlastnost, že dokáže zadržet velmi mnoho vody, a přesto si zachovává prodyšnost. Je vhodný především pro heliamfory, láčkovky a špirlice, ale také pro rosnatky.

Vermiculit

Vermiculit (též vermikulit či šamot) je minerálního původu, pH neutrální (pH 7), neobsahuje spóry plísní, je lehký, nezahnívá a obsahuje stopové množství živin. Vodu nasává okamžitě, provzdušňuje půdu a zamezuje zhutňování zeminy. Mimoto má pozitivní vliv na růst rostlin a podporuje tvorbu kořenů.
Je to vhodná příměs především pro tučnice.

Bílá rašelina

Bílá rašelina vzniká rozkladem rašeliníku (Sphagnum). Rašelina neobsahuje téměř žádné živiny, představuje přírodní produkt jemné struktury. Hodnota pH se pohybuje mezi 3 a 5. Protože téměř všechny masožravky vyžadují substrát, který je chudý na živiny a má kyselou půdní reakci, představuje rašelina hlavní součást většiny směsných substrátů.

 


 

© Markus Welge

T: Josef Molnár

Aktualizováno ( [03.04.2009] )