Letní odborné soustředění (9. - 16. 7. 2008)
Napsal Radek Kastner   
[08.05.2008]
Vážení přátelé,
realizační tým České společnosti pěstitelů masožravých rostlin přichází s nabídnou dalšího atraktivního programu určeného především pro své členy. Jedná se o letní odborné soustředění zaměřené na tématiku masožravých rostlin. Cílem této akce je rozšířit možnosti a obzory jak spolku, tak jeho členů, kteří jsou stavebními kameny společnosti.
Občas se může zdát, že kvalitní znalosti MR a profesionální výsledky při pěstování MR jsou vyhrazeny pouze příslušně vzdělaným odborníkům. Skutečnost je však taková, že pěstování MR, byť i na vysoké úrovni, zdaleka nedosahuje náročnosti a komplexity současných přírodních věd a proto se určitě nejedná o koníček vyhrazený pouze vědeckým pracovníkům a specializovaným pracovištím. To, co z některých pěstitelů dělá odborníky ve svém oboru, je trocha technického zázemí, pečlivost a především schopnost použít teoretické znalosti pro zvolení správných postupů a vytvoření ideálních pěstebních podmínek pro rostliny.
Přírodopisem prošel na základní škole každý, někteří z nás pokračovali i s biologií na střední škole, zdaleka ne vždy ale byla látka podávána takovou formou, aby si ji student zapamatoval nebo uměl dále aplikovat. Navíc do toho vstupuje i skutečnost, že většina z nás v době školní docházky nechápala proč si proboha pamatovat např. kolik má nohou hmyz a kolik mají nohou roztoči. Ale dnes, když pěstujeme masožravky, je to klíčová znalost ve chvíli, kdy nám na ně vlezou „nějaké brebery“ a my potřebujeme zvolit ten správný a účinný postřik…
Právě oživení a rozšíření znalostí z některých oblastí biologie (podané příjemnou formou) a hlavně jejich jasné směřování k tématice masožravých rostlin má být hlavní náplní teoretických přednášek na soustředění. V rámci soustředění jsou však také plánovány výlety do krásné přírody Národního parku České Švýcarsko a také exkurze na lokality MR, které jsou dostupné v nejbližším regionu. Kromě výuky si tedy účastníci příjemně užijí léto, pobyt v přírodě a budou moci navázat pevné osobní kontakty s dalšími pěstiteli.

Program soustředění:

Během týdenního soustředění je plánováno celkem 8 půldenních přednášek z biologie rostlin a souvisejících oborů. Dále jsou naplánovány celodenní terénní exkurze a v současné době se jedná ještě o dalším atraktivním programu, který bude upřesněn až ve chvíli kdy se podaří závazně domluvit. Ve večerních hodinách bude program na společné dohodě, bude možné zařadit i speciální promítání o MR.

V rámci soustředění si budeme povídat například o následujících tématech:

1) Jak vzniká rostlinný organismus po opylení květu a jak se vyvíjí rostlinné embryo ve zralé semeno. Dozvíte se tedy co je potřeba ohlídat při opylování květů, abyste byli úspěšní a získali co největší počet kvalitních klíčivých semen.
2) Dozvíte se jak se vyvíjí rostlina od založení semene do půdy až po dospělost, což Vám může pomoci při volbě správných postupů při výsevech a péči získané semenáče.
3) Jaké jsou vnější i vnitřní mechanismy,které způsobí, že rostlina vykvete. Díky jejich pochopení je možné rostliny snáze přimět ke kvetení a také kvetení načasovat tak, aby se nám setkali kýžení partneři pro sprašování.
4) Jaké pochody probíhají v řízku a které děje vedou k tomu, že kus stonku láčkovky zakoření a pokračuje v růstu, nebo jak se stane, že na odstřiženém listu rosnatky se vytvoří mladé rostlinky, které posléze zakoření. Díky znalosti těchto dějů můžete zakořeňování urychlit a vyvarovat se chyb, které vedou k úhynu řízků.
5) Povíme si více o anatomii rostlinného těla, což je také podstatné pro řízkování – aby člověk věděl jak správně řízky z mateřské rostliny odebírat tak aby nebyla poškozena původní rostlina a řízky měly co nejvyšší šanci se ujmout a vytvořit co nejsilnější kořenový bal.
6) Máte zmatek v tom, co je druh, poddruh, varieta, forma a klon? Víte jaký je smysl těchto pojmů a jednotek? Povíme si o principech taxonomického členění rostlin, vysvětlíme jak se rostliny člení do rodů, čeledí a vyšších jednotek. Díky těmto znalostem se budete moc lépe orientovat v literatuře, ale také lépe udržovat pořádek ve vlastní sbírce a dodržovat standardy tak, aby i další pěstitelé podle seznamu přesně věděli, co ve sbírce máte.
7) Povíme si také o principech dědičnosti. Dozvíte se jak vytvořit skutečně pěkného křížence na vlastním okně. Znalost dědičnosti je však potřeba i v případě, že množíte botanické druhy a přejete si aby Vámi získané potomstvo bylo co nejvíce životaschopné a případně použitelné pro obnovu ztracených přírodních populací.
8 ) Genetika má dnes velký význam pro již zmíněnou taxonomii a povíme si, jak se v posledních dvaceti letech tyto vědní obory propojily a co nového to přineslo v poznání masožravých rostlin.
9) Jedna z větších přednášek bude samozřejmě věnována ekologii. V ní se dozvíte, jaké přírodní podmínky vedou ke vzniku rašelinišť, proč jsou mokřady důležité pro krajinu a co je klíčové pro ochranu druhů, které zde rostou. Vysvětlíme si, proč je pro rosnatky nebezpečnější bio-zemědělec hospodařící v sousedství rašeliniště než babka kořenářka, která sesbírá rostlinky na čaj.
10) Povíme si o technikách tkáňových kultur. Podmínky soustředění nám nedovolí si tyto metody prakticky ozkoušet, ale dozvíte se alespoň základní principy, klíčové podmínky a také úskalí, které pěstování rostlin in-vitro přináší.

Zároveň bude na soustředění dostatek prostoru k řešení dalších zajímavých témat a především, odborníci ochotní zodpovědět všechny dotazy budou stále po ruce Wink

Soustředení je přednostně určeno pro členy CCPS (plus případné rodinné příslušníky) starší 15 let. V případě nízké účasti může být kapacita doplněna i zájemci z řad členů společnosti Darwiniana.

Termín konání akce: 9.-16.7. 2008
Cena soustředění zatím není přesně stanovena, jelikož probíhají přípravy a kalkulace a není znám orientační počet účastníků. Bude se však každopádně pohybovat mezi 2000 - 3000 Kč (záleží zejm. na počtu účastníků). Tato částka bude zahrnovat ubytování a stravu 4 x denně (snídaně, oběd, svačina, večeře). Dále bude z těchto peněz uhrazen pobyt odborného botanika a zdravotníka, kteří práci na tomto soustředění odvedou jinak zdarma. Prostředky budou využity k nákupu zdravotního a jiného drobného materiálu, který by na oficiální akci pro mládež měl být k dispozici.
Uvedená částka nezahrnuje nákup vlastních nápojů v restauracích a samoobsluhách během výletů. V ceně také není cestovné na lokality a na místo soustředění. Na tyto účely je třeba mít s sebou kapesné ve výši přibližně 1000 Kč. Se zájemci se domluvíme na společném odjezdu do Krásné Lípy vlakem z Prahy, což cestovné výrazně sníží. Stejně tak se budeme v Severních Čechách pohybovat především vlakem na hromadnou jízdenku, což vychází velmi levně.
Ubytování bude zajištěno v obci Krásná Lípa na terénní základně „Buk", kterou spravuje a nově zrekonstruovala regionální pobočka ČSOP Tilia. Právě této organizaci vděčíme za zázemí, které nám bude k dispozici.
Pokud Vás nastíněný program zaujal a máte v druhém červencovém týdnu ještě volno, pak neváhejte a předběžně se přihlaste na mail Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny . Podrobnější informace vč. finální závazné přihlášky budou zveřejněny mezi 15. a 20. květnem.
Zároveň uvítáme jakékoli připomínky či náměty a rádi zodpovíme veškeré dotazy týkající se plánované akce.