Dionaea: mucholapka podivná
Napsal Radek Kastner   
[22.03.2008]

?: Dionaea: mucholapka podivná

O: Dionaea muscipula není jen pouhou mucholapkou podivnou, samozřejmě to je ta "proslulá mucholapka podivná".


Abych udržel pořádek a určitou uniformitu této sekce FAQ, budu řadit témata týkající se proslulé mucholapky podivné ve stejném pořadí, jako to činím i u jiných rodů masožravek. No a proto, že tento FAQ obsahuje jednu samostatnou a obsáhlou sekci věnovanou proslulé mucholapce, vyhnu se zdvojování odpovědí na některé otázky prostě tím, že zde uvedu pouze odkaz na toto téma do příslušné sekce FAQ, kde byly mnou tyto otázky již skvěle zodpovězeny.


dmusc076.jpgdmusc101.jpgdmusc091.jpg
Grrrrrrr! Mňam! ...a k tomu čelisti!
Foto Galleria Carnivora©Barry Rice
Do jaké velikosti má mucholapka doroste?
Jak mucholapky cítí kořist?
Jak to, že se pasti mucholapky uzavírají tak rychle?
Jak získala mucholapka podivná své jméno?

Malá poznámka k nejasnostem, vzhledem k tomu, že bývám často dotazován, jak se správně píše obecné jméno této rostliny (pozor, týká se anglického psaní jejího obecného názvu, pozn. překl.). Někteří lidé píší její jméno jako "Venus Fly Trap," jiní dávají přednost "Venus' Fly Trap." Ve FAQ jsem dříve používal "Venus Flytrap," ale nyní jsem se přiklonil k "Venus flytrap," tedy neexistuje zde žádná shoda. Viděl jsem také několik dalších způsobů možného psaní jejího názvu, které používají ze světa masožravek, včetně "VFT", což je celkem příhodné! Ovšem úzkostlivé dodržování protokolu nás dovede k tomu, že je vyžadováno použití latinského jména Dionaea muscipula Soland. ex Ellis.


Page citations: Nelson, E.C., and McKinley, D.L. 1990; Rice, B.A. 2006a; personal observations.

Revised: January 2007
©Barry Rice, 2005

T: Radek Kastner

Aktualizováno ( [22.03.2008] )