Ochrana přírody
Napsal Miloš Šula   
[14.12.2007]

Prioritou naší společnosti je také ochrana přírody a činnost, která ochraně přírody neodporuje, neodporuje také jiným právním normám a předpisům, ať už našim nebo mezinárodním. Společnost se chce vždy chovat tak, aby byly veškeré normy dodržovány jak CCPS o. s. samotnou, tak všemi jejími členy a sympatizanty. Chce také působit na ostatní laickou veřejnost osvětově a tím pomáhat rozšiřování povědomí nejen o masožravých rostlinách jako takových, ale také o principech a etice chování, o pravidlech a možnostech.2. února se každoročně připomíná "Světový den mokřadů"

Světový den mokřadů se připomíná od roku 1997, jako připomínka uzavření Úmluvy o mokřadech, majících mezinárodní význam. Tato úmluva je také známá jako Ramsarská smlouva.Byla podepsána 2. února 1971 v íránském Ramsaru.
(info - Jana Líbalová)

Aktualizováno ( [02.02.2009] )