Osvětlení
Napsal Radek Kastner   
[24.01.2008]

Osvětlení

Většina masožravých rostlin se vyskytuje v oblastech, kde mají velké množství přirozeného světla, které je důležité pro fotosyntézu a tvorbu květů stejně jako je nezbytné pro růstová a klidová období.

Nehledě na již uvedené, existují některé druhy rodu Nepenthes a Pinguicula, které obývají také velmi světlá stanoviště, ovšem nejsou osvětleny přímo, protože rostou buď lehce přistíněny okolní vegetací, nebo na odvrácených, temnějších skalních stěnách. Ovšem je nutné si uvědomit, že přirozené stinné stanoviště se nedá v žádném případě porovnat se stinným místem v našich zeměpisných šířkách. Obzvláště při pěstování na okenních římsách či parapetech musí být brán zřetel na to, že skleněné tabule nepropouští určité části světelného spektra.

Jako možné využití přírodních zdrojů se nabízí pěstování přímo venku nebo ve skleníku.

Přitom je ale nutné dbát na dostatečné větrání, abychom předešly přehřátí. Protože během zimních měsíců není v našich zeměpisných šířkách dostatečné množství světla, měli bychom zvážit použití umělých zdrojů k dosvěcování. To se ukazuje jako nezbytné, jestliže jsou rostliny pěstovány ve vnitřních prostorech, kam dopadá jen velmi málo nebo žádné denní světlo. Na jižním nebo západním okně potažmo ve skleníku může osvětlení obzvláště v zimě sloužit jako prodloužení světlé části dne. Jižně orientovaná okna se hodí k pěstování pouze za určitých podmínek, protože silné sluneční záření může často vést k přehřátí nebo popálení rostlin.

Při pěstování pod umělým světlem je nutné mít na zřeteli také to, že některé rostliny požadují různé délky dne v letních a zimních měsících podle zeměpisné šířky místa jejich přirozeného výskytu. To je velmi důležité pro fáze růstu i klidu a kvetení určitých druhů.

Výběr vhodného typu umělého osvětlení je zvláště důležitý. Zde se doporučují použít zářivky s odpovídající barvou světla, sodíkové výbojky a HQI lampy. Z vlastní zkušenosti se osvědčily zářivky s barvou světla 840 (neutrální bílá) a 860/865 denní světlo v kombinaci. Toto spektrum se jeví prakticky pro všechny druhy jako optimum a lze je jen doporučit. Osvětlení, deklarovaná v odborných obchodech jako speciál pro rostliny se nejeví pro masožravky jako vhodná a jejich efektivita se díky vysoké ceně nedá vůbec porovnat. To platí i pro takzvané TRUE-LIGHT (opravdové světlo - pozn. překladatele) zářivky, které jsou celkem vhodné, ovšem nepřináší žádné lepší pěstitelské úspěchy, než běžné trubice s odpovídající barvou světla, které navíc vykazují i vyšší počet lumenů.

Při použití zářivek je potřeba zohlednit i skutečnost, že vzdálenost od rostlin musí být co možná nejmenší, neboť intenzita záření těchto světel není nijak vysoká.

Optimum pro osvit rostlin představuje technologie T-5, která často nachází uplatnění při mořské akvaristice a další vývoj představuje technologie T-8. Tyto trubice se prosazují zejména díky nízkým průměrům.©Markus Welge

T: Alexander Sjatkovský

Aktualizováno ( [03.04.2009] )