CCPS arrow Informační servis arrow Akce a novinky arrow Novinky arrow Členství 2013 - rozhodnutí správní rady o činnosti
Členství 2013 - rozhodnutí správní rady o činnosti PDF Tisk E-mail
Napsal Radek Kastner   
[04.01.2014]

Na základě zkušeností z předchozích let a zvláště potom z roku loňského (2012), jsme se zamýšleli nad zásadními změnami v činnosti a způsobu fungování naší společnosti, kde jsme se snažili brát na zřetel poměr počtu aktivních členů ke skupině členů pasivních, čerpajících pouze výhody členství bez aktivním podílu na fungování společnosti a tím dopad na náročnost organizace činností pro členskou základnu jako takovou. 

K zásadním rozhodnutím na základě výše uvedeného patří:

1) Nevybíráme členské příspěvky na rok 2013, členům z roku 2012 se automaticky prodlužuje členství i na rok 2013. 

2) Náklady jednotlivých akcí a případných činností budou pokrývány vždy zaplacením nákladů na místě těmi, kdo se dané aktivity zúčastní, vzniknou-li s danou aktivitou nějaké náklady a najde-li se dostatečný počet participujících pěstitelů nebo sympatizantů, aby dané aktivity vůbec proběhly nebo je mělo smysl organizovat

3) Provozní náklady (webový hosting, platba za domény, případné nutné technické úpravy atd. budou zatímně hrazeny z momentálních rezerv společnosti 

4) Vzhledem k neaktivitě širší členské základny bylo zrušeno vydávání časopisu, zveřejňování článků na webu je daleko rychlejší a méně nákladné a časově náročné, najdou-li se dostatečně aktivní členové pro tvorbu, editaci, sázení a korekci časopisu, může být vydávání časopisu obnoveno (bereme ovšem na zřetel, že v době elektronických médií a rychlých informací postrádá tento pomalý a nákladný způsob poněkud údernost), samozřejmě nadále vítáme jakékoliv další příspěvky, fotografie, články amatérské i vědecké, které budou zveřejněny přímo na webu

5) Členové, kteří byli v minulosti (2012, případně dříve) aktivní (tzn. že se starali o chod společnosti, psali články, vydávali časopis, pořádali výstavy, starali se o účetnictví, semennou banku, web, fórum a pod.), budou mít permanentní přístup na všechny stránky našeho webu (včetně neveřejných) a to do doby, po kterou finance společnosti umožní jejich technické provozování a úpravy

6) Na činnosti a aktivitách se mohou podílet jak členové, tak nečlenové společnosti/sympatizanti

7) Za jakoukoliv aktivitu ve prospěch společnosti a jejich členů, sympatizantů (článek, organizace akce, poradenství, semena, fotografie...) budou danému člověku zpřístupněny i neveřejné části webu na dobu do konce kalendářního roku)

8) Jako kompenzace za zaplacené loňské příspěvky bude členům společnosti zaslána updatovaná kniha Kamila Páska o pěstování masožravých rostlin, která má dle předběžných informací vyjít v létě roku 2013.

 
Další >