CCPS arrow Encyklopedie světa MR arrow Mikrosvět arrow MR fotoaparátem arrow Cephalotus follicularis - květ (anatomie opylení)
Cephalotus follicularis - květ (anatomie opylení) PDF Tisk E-mail
Napsal Radek Kastner   
[15.01.2011]

Pavel Kučera vyfotil opravdu nadmíru zajímavé snímky květu láčkovice australské (Cephalotus follicularis). Snímky odhalují jakási zákadná a průsvitná tělíska v anatomické skladbě květu.

Obrátili jsme se na RNDr. Studničku, ředitele Liberecké botanické zahrady a také na Allena Lowrieho, snad největšího znalce australské masožravé flóry, zda-li by nám nepomohli s identifikací účelu těchto fyziologických znaků.


"Vypadá to jako vychlípenina tzv. spojidla (konektivu). Kromě signálního významu by to mohlo být živné pletivo - potrava pro opylovače. Například viktorie královská má ke stejnému účelu staminodia (patyčinky), vzniklá potlačením prašníků ale zbytněním nitky v masitý útvar u části z velkého počtu tyčinek. Útvary určené k okusování hmyzem slouží k usměrňování k prašníkům. Zdraví M. Studnička"

(pan ředitel Studnička zároveň upozorňuje, že jde pouze o domněnku, která také může připadat v úvahu) 


Vyjádření Allena Lowrieho naleznete ve spodní části stránky.

Posuďte sami. Rozhodně tyto útvary, stejně jako celý květ, působí takto značně bizarně.


1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg

 


A tady už je komentář Allena Lowrieho, opět velice zajímavý. Navíc se dotkl i dalších oblastí.

 

"Jde o opravdu pěkné makro snímky květu láčkovice, působivé a skvěle udělané. Bohužel však nemám žádné jednoznačné vysvětlení toho, k čemu tyto seskupené a poloprůhledné buňky na koncích nitek (respektive jakési prodložení nitek) a u prašníků slouží.

Jedno z možných vysvětlení je, že tyto buňky poskytují vlhkost (ve formě nějakého vodního nebo olejnatého roztoku) pro výživu pylu u buď otevřených/neotevřených prašníků. Je nutno si uvědomit, že prašníky se otevírají postupně/jednotlivě v průběhu několika dní. Není mi známo, zda se další prašník otevře teprve poté, co je pyl z předchozího zužitkován, nebo zda je jejich otevírání nastaveno na nějakou určitou časovou prodlevu.

Ve středu je vidět 6 vaječníků (semeníků), z nichž každý obsahuje 1 vajíčko.Část tvořící bliznu je na jejich špičkách/koncích. Pokud je semeno odstraněno z jeho slupky, nevyklíčí. K tomu dojde pouze tehdy, pokud zůstane uvnitř svého obalu. Tento obal/slupka zajišťuje, žemohou být semena rozšiřována na velkou vzdálenost větrem.

Mezi TEPALY (Tepals = kombinace Tepals a Petals = kombinace kališních lístků a korunních plátků,pozn. překl., tak jako je tomu u druhů rodu Nepenthes), nitkami, poloprůhlednými kupami buněk a prašníky, stejně jako mezi 6 vaječníky, které sedí na tlustých zelených výčnělcích...prostě mezi všemi těmito útvary se nachází velké množství žláz. Tyto žlázy slouží pravděpodobně k vytváření nektaru, jako odměny pro opylovače a stejně tak pravděpodobně vytváří i feromony, které samotné opylovače ke květu lákají.

Zbývá udělat ještě mnoho práce k tomu, abychom dobře pochopili, jakou funkci mají tyto části láčkovice, stejně to, jak funguje láčkovice jako taková. Sám to vidím na více než 1000 doktorandských prací.... Zdraví Allen Lowrie"


Aktualizováno ( [23.01.2011] )
 
Další >