Jak funguje reverzní osmóza PDF Tisk E-mail
Napsal Radek Kastner   
[18.08.2010]

Václav Tříska
www.filtrypitnevody.cz  

Proces reverzní osmózy se jako způsob průmyslové úpravy vod používá asi od začátku 60. let 20. století. Původně byly systémy úpravy vody používající princip reverzní osmózy vyvinuty na objednávku armády za účelem demineralizace mořské vody. Tato metoda se ukázala jako efektivnější a hospodárnější než jakékoliv jiné metody úpravy vody. Tyto systémy se používají především při přípravě vody ve farmakologii, laboratořích a průmyslu, kde je vyžadována vysoká čistota vody. I někteří renomovaní výrobci alkoholických nápojů, kteří si přejí dosáhnout dokonalé kvality svých nápojů, používají vodu upravenou právě metodou reverzní osmózy.

Reverzní osmóza je založena na využívání obráceného jevu zvaného osmóza, který je známý z přírody. Jestliže jsou v přírodních podmínkách (to jest bez dodatečného tlaku) dva roztoky s rozdílnou koncentrací látek v nich rozpuštěných (např. voda s vyšším a nižším obsahem soli) odděleny polopropustnou membránou, pak molekuly čisté vody začnou přes tuto membránu přecházet z roztoku méně koncentrovaného do roztoku koncentrovanějšího, dokud se koncentrace roztoků na obou stranách membrány nevyrovná. Na membránu přitom působí tlak přecházejících molekul - tzv. osmotický tlak, jako je tomu u přístrojů na principu reverzní osmózy. Když však na koncentrovaný roztok působíme tlakem vyšším než je osmotický tlak, jako je tomu u přístrojů na principu reverzní osmózy, pak voda proudí přes membránu opačným směrem a z koncentrovaného roztoku prochází čistá voda na druhou stranu membrány, zatímco rozpuštěné látky jsou odváděny do odpadu.

osmoza.jpg

Malá souprava reverzní osmózy s filtry

A jak malé přístroje na principu reverzní osmózy pracují? Nejprve dochází k zachycení mechanických částic větších než 1 mikron  na  mechanickém předfiltru, vyrobeném z polypropylénových vláken. Výhodou tohoto filtru je vysoká odolnost proti náhlým průtokovýma tlakovým změnám vody. Zde se zachycují částečky, které by jinak membránu předčasně ucpaly.

Další stupeň čištění zajišťuje filtr s aktivním uhlím, kde se protékající voda zbaví chlóru a organických látek adsorpčním způsobem. Tento stupeň chrání membránu před poškozením a prodlužuje její životnost.

Hlavní jednotkou celého přístroje je polopropustná membrána pracující na principu reverzní osmózy. Skrz mikrootvory v membráně projdou pod tlakem téměř výlučně molekuly vody, ostatní látky odtečou s odpadní vodou. Průměrné odsolení dosahuje 95 %.

osmoza pod umyvadlem.jpg

Jedno z možných umístění reverzní osmózy

Tato technologicky vyspělá forma filtrace umožňuje odstraňovat z vody:

-90 až 98% všech minerálních solí (dusičnanů, fluoridů, chloridů, síranů apod.)

-95 až 98% těžkých kovů (olova, kadmia, chrómu, rtuti, baria apod.)

- také arzen, selen, azbest, organické sloučeniny, bakterie (Cryptosporidium parvum, Escherichia coli aj.) a viry.Jde přitom o fyzikální úpravu vody bez použití chemikálií.

Upravenou vodu lze s úspěchem použít také pro pěstování masožravých rostlin, některých druhů orchidejí, pro akvaristiku, zejména mořskou. Výslednou vodu je možno následně libovolně upravovat obohacováním přesně stanoveným množstvím látek, nebo míchat se vstupní vodou pro dosažení opimální tvrdosti a dalších vlastností.

osmoza pod umyvadlem detail s popisem.jpg

Detail osmózy s popisem

Poznámka: Výtěžnost reverzní osmózy se podle typu, výkonu a použitých materiálů obvykle pohybuje v rozmezí 20-60%. Tzn. že ze 100 litrů čištěné vody se vyrobí 20-60 litrů demineralizované vody.

Aktualizováno ( [19.08.2010] )
 
< Předch.   Další >