CCPS arrow Společnost arrow Zápisy a informace arrow Jednání o pořádání EEE (European Exchange and Exhibition) v roce 2011
Jednání o pořádání EEE (European Exchange and Exhibition) v roce 2011 PDF Tisk E-mail
Napsal Radek Kastner   
[12.08.2010]

V rámci konání 8. světové konference ICPS (6. -8. srpna 2010 v Leidenu, Nizozemí) se také na popud naší delegace CCPS konalo rychlé a krátké jednání o pořadatelství příští EEE v roce 2011. V letošním roce se EEE nekonalo, právě díky tomu, že světová konference probíhala v Evropě.

icps_3.jpg

Tohoto rychlého jednání se účastnili zástupci vedení společností sdružujících masožravkáře z Nizozemí, Německa, Velké Británie a České republiky (CCPS). Naši snahu přišli mimo jiné podpořit i manželé Rybkovi, jako zástupci možné participující botanické zahrady. Za druhou českou masožravkářskou společnost se zúčastnili dva řadoví členové/prodejci MR.

CCPS podala žádost o pořádání EEE oficiální cestou již na podzim roku 2007 a zároveň se jí podařilo získat i podporu Pražské botanické zahrady v Tróji. Mnozí z vás jistě znají famózní skleník Fata Morgana, který je její součástí, a měli možnost ho, buď při našich setkáních, nebo samostatně, navštívit.

Druhá česká společnost žádost, přes panel sdružující evropské masožravkářské společnosti, oficiálně podala daleko později. Původně si totiž nárokovala pořádání EEE přímo přes veřejné CPUK fórum, což není v takovýchto případech přípustné. Na tuto skutečnost při jednání skupiny v Leidenu upozornil i její koordinátor Wouter Noordeloos.

Naší snahou bylo rozštípnout po několika letech konečně otázku pořádání EEE, ať už by pro nás výsledek vyzněl kladně nebo záporně. Chtěli jsme se buď cíleně připravovat, nebo se naopak věnovat některým, z tohoto důvodu odsunovaným, projektům.

Na počátku jednání Wouter Noordeloos konstatoval, že pořádání výstavy dostává v naprosté většině případů ta společnost, která podá žádost jako první. V tomto případě by to tedy znamenalo CCPS.

icps_1.jpg

Bohužel jsme po krátké chvíli pochopili, jakou paseku mezi masožravkářskou komunitou udělaly maily a dezinformace rozesílané představiteli druhé společnosti.  A tak jsme se mimo jiné nestačili divit například tomu, že druhá společnost ústy její představitelky údajně nabídla CCPS společné konání EEE v České republice a že CCPS tuto nabídku odmítla atd. Naopak takováto nabídka nebyla nikdy CCPS adresována a i při krátkém jednání v září 2009 v Praze, bylo ze strany druhého sdružení jasně řečeno, že trvají na své výlučné kandidatuře při pořádání této akce. Dále bylo také zmíněno, že v případě, že pořadatelství EEE připadne CCPS, pak si druhá společnost stejně uspořádá svoji vlastní akci, což by v konečném důsledku mátlo všechny účastníky tohoto setkání a šlo proti vizi EEE a dále poškozovalo dobré jméno českých pěstitelů ve světě.

Na základě těchto zmatečných informací jsme se na místě dohodli, že jako představitelé CCPS se nebudeme handrkovat jako na tržišti a okamžitě na místě podpoříme kandidaturu masožravkářské společnosti z Velké Británie. Zvláště když druhá česká společnost nebyla zastoupena nikým s jakoukoliv pravomocí, kdo by mohl na místě zopakovat tato tvrzení do očí, nebo je statečně dementovat a nabídnout kompromisní řešení. Přesto jeden ze zástupců druhého sdružení prohlásil, že jejich strana nemá problém pořádat EEE společně s CCPS a že nás v této záležitosti bude kontaktovat zástupce vedení.

icps_2.jpg

Jasně jsme tím zároveň dali najevo, že nehodláme jít do pořadatelství za každou cenu, zvláště potom za cenu dalšího rozkolu na domácí scéně. Na druhou stranu jsme i v budoucnu plně připraveni uspořádat toto evropské setkání i pro členy obou českých společností, jak jsme mnohokrát veřejně deklarovali.

Toho leidenského jednání se však nezúčastnili zástupci dalších organizací (např. z Belgie, Francie, Itálie nebo Pyrenejského poloostrova), proto bude oficiální stanovisko zasláno dodatečně ve chvíli, kdy bude odsouhlaseno i těmito členy evropského panelu.

Myslím však, že pořadatelství bude Británii potvrzeno, což nás velice těší, a už teď se k našim kolegům z ostrovů těšíme, protože při pořádání této akce půjde o to hlavní – totiž o masožravky, jejich pěstování a výměnu zkušeností mezi lidmi různých národů bez jakýchkoliv předsudků!
Aktualizováno ( [14.08.2010] )