CCPS arrow Společnost arrow Jak se stát členem
PROGRAM setkání členů CCPS v Třeboni 8.-9. května 2009 PDF Tisk E-mail
Napsal Radek Kastner   
[10.01.2009]

Dovolujeme si vás všechny pozvat na jarní setkání, valnou hromadu CCPS a botanickou exkurzi, které se uskuteční v termínu 8.-9. května 2009 na Třeboňsku.


Doufáme, že tak vycházíme vstříc nejen silné jihočeské členské základně, ale i ostatním členům naší společnosti a že tak snad i zahájíme trošku jiný a rozšířený program našich setkání, kde budeme moci skloubit teorii s praxí.


foto_trebon.jpg
Předběžný program:
V pátek 8. 5. 2009 se sejdeme v Botanickém Ústavu AV ČR v jihočeské Třeboni(předběžný začátek mezi 10.00 a 12.00 hod. - bude následně upřesněno) a tam nás čeká:

1) Jednání společnosti CCPS o vlastních záležitostech

2) Přednáška RNDr. Lubomíra Adamce věnovaná masožravým rostlinám jihočeského kraje (případně bude upřesněno dle další dohody), speciálně připraveno pro naši společnost

3) Přednáška či povídání Mirka Zacpala o jeho cestě za masožravkami Austrálie, formou a obsahem se necháme překvapit, protože Mirek se z Austrálie vrátí jen několik málo týdnů před setkáním a zážitků i fotografií má nepřeberné množství

4) Prohlídka sbírek vodních a mokřadních rostlin

V sobotu 9. 5. 2009 proběhne exkurze na významné lokality masožravých rostlin v okolí, vedená RNDr. Lubomírem Adamcem, našim význačným znalcem masožravé a mokřadní flóry.

UPDATE 17.04.2009

 

Navrhovaný program celodenní exkurze 9. 5. 2009 na Třeboňsku po lokalitách masožravých rostlin.

 

(trasy vycházejí z místa ubytování na Lužnici, na sebe navazují a jsou zvoleny tak, aby se neponičila příroda a místa byla dostupná autem; holínky povinně s sebou! Kolem poledne je možno stavit se někde (Lomnice n. L., Třeboň) v restauraci na krátký oběd)

  1. Rašeliniště na břehu rybníka (A): D. rotundifolia, D. intermedia;
  2. Slatinné tůně na okraji rybníka (B): Aldrovanda vesiculosa, U. australis, U. ochroleuca, U. minor
  3. Rašeliniště na břehu rybníka (C): D. rotundifolia, U. stygia, U. minor, U. australis;
  4. Slatinné jezero: D. rotundifolia, Aldrovanda vesiculosa, U. stygia, U. australis;
  5. Rašeliniště v u rybníka (D): U. ochroleuca, U. australis;
  6. Stará pískovna: D. rotundifolia (na písku), U. australis;
  7. NPR Červené blato: cesta po naučné stezce (bez MŽR);
  8. Pískovna u rybníka (E): U. minor, U. australis.

(v případě společného zájmu je možno trasy zvolit i jinak).

 

Rybníky označené A - E jsou konkrétními lokalitami, které nebudou na webu konkrétněji označeny, stejně jako zmiňované pískovny a slatinné jezero. 


Ubytování a večerní program bude zajištěn na chatě botanického ústavu ve Veselí nad Lužnicí.
Termín konání této zajímavé akce dáváme na vědomí již v tomto dostatečném předstihu, aby si mohli případní zájemci vyhradit čas ve svém programu.

Další podrobnosti k programu, organizaci a ubytování budou vyvěšovány na našich stránkách průběžně, proto je nezapomeňte sledovat!

Těšíme se na opětovné setkání s vámi tentokráte i v masožravém terénu.

Za CCPS Kamil Pásek a Radek Kastner


POZNÁMKA: CCPS nezajišťuje přepravu členů na žádnou z těchto aktivit (včetně sobotních exkurzí), proto je nutno dohodnout se případně mezi účastníky na společnou cestu osobními vozy!

Ubytování na chatě botanického ústavu je relativně "pionýrské", vyžaduje vlastní zajištění spacího pytle, případně karimatky, počet lůžek je totiž omezen!

Aktualizováno ( [19.06.2011] )
 
< Předch.   Další >