Hledání

Vstup pro členy


Zapomenuté heslo
Nemáte účet? Vytvořte jej!
CCPS
Česká společnost pěstitelů masožravých rostlin PDF Tisk E-mail
Napsal Radek Kastner   
[25.12.2008]

Tak nám ty roky utíkají nějak stále rychleji. Naštěstí se vždy v tom dalším máme na co těšit. Jsme rádi, že jsme v našich řadách mohli uvítat tak skvělé lidi a že si i nadále vzájemně zpříjemňujeme ty vzácné chvíle volného času s naším koníčkem. Na tomto místě chceme také poděkovat těm několika málo skutečně aktivním členům naší společnosti, kteří toho pro společnost a další členy v minulém období udělali nejvíce. Patří mezi ně Šárka Foretníková, Kamil Pásek, Martin Dančák, Richard Pichl, Zdeněk Aksamit, Karol Gazdík, Pavla Slezáková, Radek Kastner, František Malý.

Na základě zkušeností z předchozích let a zvláště potom z roku loňského (2012), jsme se zamýšleli nad zásadními změnami v činnosti a způsobu fungování naší společnosti, kde jsme se snažili brát na zřetel poměr počtu aktivních členů ke skupině členů pasivních, čerpajících pouze výhody členství bez aktivním podílu na fungování společnosti a tím dopad na náročnost organizace činností pro členskou základnu jako takovou. 

K zásadním rozhodnutím na základě výše uvedeného patří:

1) Nevybíráme členské příspěvky na rok 2013, členům z roku 2012 se automaticky prodlužuje členství i na rok 2013. 

2) Náklady jednotlivých akcí a případných činností budou pokrývány vždy zaplacením nákladů na místě těmi, kdo se dané aktivity zúčastní, vzniknou-li s danou aktivitou nějaké náklady a najde-li se dostatečný počet participujících pěstitelů nebo sympatizantů, aby dané aktivity vůbec proběhly nebo je mělo smysl organizovat

3) Provozní náklady (webový hosting, platba za domény, případné nutné technické úpravy atd. budou zatímně hrazeny z momentálních rezerv společnosti 

4) Vzhledem k neaktivitě širší členské základny bylo zrušeno vydávání časopisu, zveřejňování článků na webu je daleko rychlejší a méně nákladné a časově náročné, najdou-li se dostatečně aktivní členové pro tvorbu, editaci, sázení a korekci časopisu, může být vydávání časopisu obnoveno (bereme ovšem na zřetel, že v době elektronických médií a rychlých informací postrádá tento pomalý a nákladný způsob poněkud údernost), samozřejmě nadále vítáme jakékoliv další příspěvky, fotografie, články amatérské i vědecké, které budou zveřejněny přímo na webu

5) Členové, kteří byli v minulosti (2012, případně dříve) aktivní (tzn. že se starali o chod společnosti, psali články, vydávali časopis, pořádali výstavy, starali se o účetnictví, semennou banku, web, fórum a pod.), budou mít permanentní přístup na všechny stránky našeho webu (včetně neveřejných) a to do doby, po kterou finance společnosti umožní jejich technické provozování a úpravy

6) Na činnosti a aktivitách se mohou podílet jak členové, tak nečlenové společnosti/sympatizanti

7) Za jakoukoliv aktivitu ve prospěch společnosti a jejich členů, sympatizantů (článek, organizace akce, poradenství, semena, fotografie...) budou danému člověku zpřístupněny i neveřejné části webu na dobu do konce kalendářního roku)

8) Jako kompenzace za zaplacené loňské příspěvky bude členům společnosti zaslána updatovaná kniha Kamila Páska o pěstování masožravých rostlin, která má dle předběžných informací vyjít v létě roku 2013.


1.jpg
Siesta u viklanu - Setkání CCPS v Jizerských horách
(11.-13.06.2010, foto Dalibor Kantoš)

Horní řada zleva: Radek Panenka, Ondra Sehnoutka, Jára Liška, Šárka Foretníková a náš milý průvodce z AOPK
Prostřední řada zleva: Richard Pichl, Kamil Pásek, Vašek Lenk, Radek Kastner, Vít Chudoba
Spodní řada zleva: Mirek Srba, Dalibor Kantoš, Vašek Kmoníček, Zdeněk Aksamit, Daniel Engel, Pavel Kučera


Zajímavé akce 2014:  


10.-13.07.2014 - Společné setkání SCPS a CCPS

V první polovině července se uskuteční společné setkání členů Slovenské masožravkářské společnosti a členů CCPS. Slovenští kolegové mají setkání v termínu 10.07.2014 - 17:00 hod. - 13.07.2014 - 14:00 hod. Za naši stranu je otázkou, který termín z celého průběhu zvolíme, vzhledem k tomu, že pro část z nás je místo konání poněkud vzdáleno a také proto, že většině z nás pracovní povinnosti neumožní participovat na celém setkání.

Podrobnější informace naleznete na stránkách SCPS - TADY.

Zájemci o účast ji musí nahlásit nejpozději do 31.05.2014 do vlákna na našem fóru.

05.-07.09.2014 - EEE 2014 

Pravidelná evropská výstava a konference se bude tentokrát konat v botanické zahradě v Padově


Carnivorous Plant Web Ring
Previous Site
International Carnivorous Plant Society

Zajímavé akce 2013:  


31.05.-02.06.2013 - Tradiční setkání pěstitelů masožravých rostlin a příznivců

Tentokrát se sejdeme v Severočeském kraji a navštívíme několik lokalit masožravých rostlin.

Vzhledem k nutnosti rezervovat ubytování v kempu je nutno nahlásit svou účast nejpozději do 31.03.2013.

Cena noclehu pro jednu osobu na dvě noci včetně rekreačního poplatku je 428,-Kč. Informace o ubytování, příjezdu a programu se dozvíte ZDE

(Momentálně je předběžně rezervováno 5 chatek po 4 lidech, tedy celkově pro 20 účastníků tzn., že rozhoduje termín rezervace pobytu. Zájemci se samozřejmě také nemusí zúčastnit setkání v celém časovém rozsahu, nicméně přednost případně dostanou ti, kdo budou chtít rezervaci na celý víkend, respektive na obě noci). 

V areálu kempu je i restaurace, ale stravu je možno zabezpečit i jiným způsobem. Akce bude opět pořádána ve spolupráci s lidmi z AOPK či jiného obdobného orgánu. Zajímavé akce 2012:15.-23. 09. 2012Výstava masožravých rostlin ve skleníku Fata Morgana (Botanická zahrada hlavního města Prahy v Troji)  


20.-22. 07. 2012EEE 2012 (European Carnivorous Plant Exchange and Exhibition 2012) 


Zajímavé akce 2011:  

 


10.-18.09.2011 - Masožravé rostliny

(JIŽ PROBĚHLO)

Jako vždy skvělá výstava masožravých rostlin v Botanické zahradě hlavního města Prahy v Troji.

POZOR! PRO ČLENY CCPS BUDOU K DISPOZICI VOLNÉ VSTUPENKY BĚHEM TRVÁNÍ TÉTO VÝSTAVY A TO U KAMILA PÁSKA, KTERÝ NA VÝSTAVĚ BUDE OPĚTOVNĚ PRODÁVAT MASOŽRAVÉ ROSTLINY!

(Stačí se u něj přihlásit a být zároveň v seznamu členů CCPS pro rok 2011)


 1. Ve skleníku Fata Morgana budou představeny rody: láčkovka (Nepenthes), heliamfora (Heliamphora), bubinatka (Utricularia), genlisea (Genlisea) a rosnatka (Drosera) ze sbírek botanické zahrady a našich předních pěstitelů.
 2. Výstava v zásobním skleníku se zaměří především na masožravé rostliny rodu špirlice (Sarracenia), mucholapka (Dionaea) a tučnice (Pinguicula).
 3. Štola ve skleníku Fata Morgana: Výstava fotek masožravých rostlin.
 4. Prodej - Zásobní skleník v pěstebním zázemí zajištěn včetně poradenské služby pěstitelem Ing. Kamilem Páskem.
 5. Můžete rovněž zakoupit odbornou literaturu a získat Opravník omylů o masožravých rostlinách z pera kurátora sbírky masožravých rostlin Vlastika Rybky.
 6. Víkendová průvodcovská služba: O víkendech vás zdarma v každou celou hodinu (od 10 do 17 h) světem masožravých rostlin provedou a s fenoménem masožravosti seznámí školení průvodci.

18. červen 2011 - Tradiční jarní setkání společnosti CCPS

(JIŽ PROBĚHLO)

 • Tentokrát se sejdeme na Moravě. Sledujte podrobnosti, které budou k dispozici v průběhu jara (březen-duben).
 • Termín setkání: 18. června, Jeseníky
 • Parkoviště Hvězda (pod Pradědem, poblíž Karlovy Studánky) - sraz mezi 8.00-8.30 hod.
 • Plánovaná pěší trasa ca 12 km

eee2011logosmall.jpg

2.-3. 07. 2011 - EEE 2011 (European Carnivorous Plant Exchange and Exhibition 2011)

 • místo konání Chester ZOO, Velká Británie (ve stejném termínu bude probíhat i velká venkovní výstava dinosaurů!)
 • 6 přednášek po 45 minutách
 • několik workshopů věnovaných pěstování masožravých rostlin
 • 5 národních sbírek masožravých rostlin bude součástí EEE (Sarracenia, Dionaea, Drosera, Heliamphora a Nepenthes)
 • Vystaveny budou také tučnice
 • Vystavena bude i sbírka CPN - Carnivorous Plant Society
 • Přítomno bude minimálně 11 hlavních prodejců masožravých rostlin
 • Výstava hydroponicky pěstovaných mucholapek, dětský koutek, část věnovaná ochraně rostlin, 3D video
 • ...a mnoho dalšího... konkrétnější informace budou doplněny...  

Globální info:

Rok 2010 byl vyhlášen Mezinárodním rokem biodiverzity! (Countdown 2010)

Bližší informace, které se mezinárodního roku biodiverzity týkají, se dozvíte například ZDE, ZDE, ZDE nebo ZDE.


Zajímavé akce 2010:  


18.09.2010 - PODZIMNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ CCPS (Česká společnost pěstitelů masožravých rostlin) (JIŽ PROBĚHLO)

 • Setkání se uskuteční vPražské botanické zahradě v Troji, kde se nachází také famózní skleník Fata Morgana s vynikající expozicí masožravých rostlin (viz také (Výstava masožravých rostlin - níže)

18.-26.09.2010 - Výstava masožravých rostlin (JIŽ PROBĚHLO) 

logo_icps_leiden.jpg

6.-8.(-10.) srpna 2010 - 8. mezinárodní konference ICPS, Leiden, Holandsko (JIŽ PROBĚHLO)

 • Na oficiálních stránkách - viz odkaz o řádek výše, naleznete již veškeré potřebné informace - program, přednášející, aktivity atd.
 • Informace o konferenci na fóru ICPS


02.-11.06.2010 - Výstava masožravých rostlin Teplice (JIŽ PROBĚHLO)

 • Pořádá Mirek Srba a výstava je spojena i s prodejem masožravých rostlin  

11.-13.06.2010 - JARNÍ SETKÁNÍ SPOLEČNOSTI CCPS (JIŽ PROBĚHLO)


04.04.-27.06.2010 - Biotopy masožravých rostlin (JIŽ PROBĚHLO)

Unikátní výstava fotografií masožravých rostlin a jejich biotopů v Liberecké botanické zahradě.Na místě k zakoupení i obrazová publikace!

Přečtěte si také pěknou reportáž z vernisáže, doprovázenou i fotografiemi, na blogu Kamila Páska.

botanlibvystava.jpg


22.-23.05.2010 - Den otevřených dveří (JIŽ PROBĚHLO)

Již tradiční Open Day ve sklenících Mirka Srby v Chomutově a blízkém okolí. Podrobnosti sledujte na našem fóru. Jako vždy je určitě na co se těšit!


27.05.-04.06.2010 - Výstava masožravých rostlin (JIŽ PROBĚHLO)


Aktualizováno ( [27.04.2014] )
 
< Předch.   Další >