CCPS arrow Encyklopedie světa MR arrow FAQ - Barry Rice arrow Masožravky a jejich ochrana arrow Jaká vyplývají omezení ze zákona na ochranu ohrožených druhů?
Jaká vyplývají omezení ze zákona na ochranu ohrožených druhů? PDF Tisk E-mail
Napsal Radek Kastner   
[04.11.2008]

O: Zaprvé, existují zde velké rozpory. Neměli byste příliš věřit mému právnímu názoru, pokud plánujete udělat něco, co se blíží k nejasné hranici toho co je a není legální.

Nejsem právník, nejsem expert na vládní politiku a pokud se dostanete do problémů s Federály, protože jste porušili zákon na ochranu ohrožených druhů, nesnažte se mě obviňovat! Informace na této stránce odpovídají mému nejlepšímu porozumění a je to také vidět na celkovém duchu níže uvedených vysvětlení.

salab10.jpg
Sarracenia alabamensis subsp. alabamensis

Některá základní fakta:

1) Co by to bylo za diskusi o vládní politice bez akronymů? Jo, na této stránce jsou opravdu hojně využívány! Takže si poznamenejte, že odkazuji na Endangered Species Act (zákon o ohrožených druzích, pozn. překl.), když uvádím E.S.A. Když odkazuji na určitou část tohoto zákona (E.S.A.), budu používat těsnopisné poznámky, jako například E.S.A. F.17.61(b), odkazující na část 17, podčást F, sekci 17.61, podsekci (b). Jasan?

2) E.S.A. samotná má soudní pravomoc nad aktivitami v rámci 50 států USA. Takže pokud jste například z Evropy a posíláte rostliny někomu jinému mimo USA, nemusíte se starat o E.S.A. Nevím o soudní pravomoci E.S.A. v mimostátních državách, jakými je například Puerto Rico. Import a export rostlin z/do USA samozřejmě spadá pod jurisdikci E.S.A. (viz E.S.A. F.17.61.(b))

3) E.S.A. řadí rostliny do dvou zvláštních, důležitých kategorií: "Endangered Species" (kriticky ohrožené) jsou ty druhy rostlin, které jsou ve vážných problémech, zatímco "Threatened Species" (ohrožené) jsou pod menším tlakem (see E.S.A. B.17.12). O organismu, uvedeném v těchto seznamech, se hovoří jako o "evidovaných".

4) Masožravé rostliny evidované jako „Endangered“ jsou: Sarracenia oreophila, Sarracenia alabamensis subsp. alabamensis (=Sarracenia rubra subsp. alabamensis) a Sarracenia jonesii (=Sarracenia rubra subsp. jonesii).

5) Jediná masožravá rostlina, zařazená jako „Threatened“, je Pinguicula ionantha.

6) E.S.A. upravuje pouze mezistátní (tzn. z jednoho státu do druhého - USA) aktivity. Věci, které se výhradně dějí v mezích hranic vašeho vlastního státu nejsou pomocí E.S.A. upraveny (viz E.S.A. F.17.61(b)). Podnikání něčeho v mezinárodní oblasti je pomocí E.S.A. upraveno, protože to zahrnuje státní hranice (rostliny posílané z USA musí překročit státní hranici, aby USA mohly opustit, stejně tak obráceně při dovozu).

7) I když je něco zakázano díky E.S.A., může to být konáno legálně, pokud osoba získá povolení pro své aktivity od US Fish & Wildlife Service (see E.S.A. F.17.62, G.17.72). Obvykle jsou povolení vydávána pouze tehdy, pokud je daná aktivita prováděna v nejlepším zájmu rostlin. Pěstírna, která se pouze snaží vydělat peníze prodejem evidovaných rostlin, má malou pravděpodobnost získat potřebná povolení.

sjone26.jpg
Sarracenia jonesii
Foto Galleria Carnivora©Barry Rice


Důležitá pravidla:

Pěstitelé masožravých rostlin v USA si musí dát pozor při dodržování nařízení, ačkoliv některá nařízení mohou být snadno obcházena třeba tím, že jsou poštou zasílány neoznačené balíky. Tyto konkrétní činy jsou regulovány ze strany E.S.A.:

1) Nesmíte se angažovat do "obchodu" s rostlinami s nikým mimo hranice státu, ve kterém žijete (USA). Obchod znamená, že nesmíte rostliny prodávat, směňovat za zboží nebo směňovat rostliny za rostliny. (see E.S.A. F.17.61(d),(e).

--Poznámka #1: Je to můj výklad E.S.A., že můžete převážet evidované rostliny přes hranice státu osobně nebo pomocí pošty pouze tehdy, jedná-li se výhradně o dar a pokud za ně nežádáte peníze. To j eproro, že takováto aktivita není považována za komerční (see E.S.A. F.17.61(d), (e)). I když by se také dalo tvrdit, že i dary jsou zněním E.S.A. F.17.61(b) zakázané, ale nemyslím si, že je to tento případ.

--Poznámka #2: Předpokládám, že požádáte svého partnera za hranicí, aby vám zaslal peníze na pokrytí poštovného, balného atd. I když já osobně bych to nedělal, pokud bych byl na vašem místě. Doporučuji vám prostě tyto poplatky zkousnout a zůstat tak zcela prokazatelně čistý, z hlediska porušování zákona.

2) Smíte obchodovat, směňovat a prodávat rostliny jiné osobě v rámci svého státu. Vnitrostátní obchod nespadá do jurisdikce E.S.A. (viz E.S.A. F.17.61(b)).

3) E.S.A. hovoří o semenech a pylu stejným způsobem, jako hovoří o ohrožených rostlinách (viz definice exempláře, in E.S.A. A.17.3)

--Poznámka #1: Poněkud zvláštně odkazují některá ustanovení E.S.A. (podčást F, G) k „exemplářům“, zatímco jinde ustanovení hovoří o "rostlinách". Tudíž si nejsem jist, že pokud zákaz hovoří o "rostlině", týká se to i semen. I když osobně jsem o tom celkem přesvědčen, protože semenům ohrožených druhů je přiznán zvláštní status (viz níže).

4) Stejná ustanovení zákona se týkají rostlinám zařazeným jako "Endangered", stejně jako rostlinám uvedených jako "Threatened", s následující výjimkou: semena exemplářů kultivovaných/pěstovaných rostlin nejsou kryty E.S.A. (see E.S.A. G.17.71(a)).

Pokud si myslíte, že jsem ustanovení E.S.A. interpretoval nesprávně, nerozpakujte mne v tomto ohledu kontaktovat.


soreo49.jpgpiona04.jpg
Sarracenia oreophila a Pinguicula ionantha

Doporučení:

Pokud jste pěstitel masožravých rostlin, vřele vám doporučuji udržovat veškerou dokumentaci, která prokazuje, že jste své exempláře získali legálně. Mám záznamy o veškerém rozmnožování a pěstování, které přesně ukazují, kolik květináčů a exemplářů každé masožravé rostliny mám. Tímto způsobem, jakmile úředníci zaklepou na mé dveře, mohu ukázat, co přesně mám. Stejně tak když získám rostlinu od jiného pěstitele, prostě si o tom udělám záznam do svých poznámek. Zaznamenávám jméno pěstitele, datum, počet rostlin nebo semen atd. Udělejte si pro sebe tištěnou kopii tak, že se můžete bránit, pokud na vaši činnost stále někdo poukazuje.

Uzavírám toto téma předvídatelnou připomínkou: dodržujte vždy zákon.

Page citations: US Fish & Wildlife Service, 1973; personal observations.

Revised: September 2008
©Barry Rice, 2005

T: Radek Kastner

Aktualizováno ( [16.11.2008] )
 
Další >