Co to je CITES? PDF Tisk E-mail
Napsal Radek Kastner   
[24.10.2008]

O: "CITES" je zkratkou pro "Convention in International Trade of Endangered Species". (Konvence/dohoda o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy, pozn. překl.) Tato mezinárodní úmluva se zabývá obchodem s rostlinami a živočichy (a jejich deriváty) přes mezinárodní hranice.


Vzhledem k tomu, že některé druhy živočichů a rostlin (včetně masožravých) jsou stále vzácnější, jejich sběr v přírodě kvůli komerčním zájmům a také nadšenci je velmi reálným ohrožením budoucí existence těchto druhů v přírodě. Ve snaze monitorovat a regulovat obchod s těmito druhy byla vytvořena právě „Convention in International Trade of Endangered Species“ (CITES, obvykle vyslovovaná jako sigh-tease).

Pokud obchodujete mezinárodně s rostlinami, můžete potřebovat povolení CITES.

Bohužel sběratelské a obchodní cíle mnoha nadšenců jsou v rozporu s obchodními nařízeními předepsanými ze strany CITES. Jak by se dalo předpokládat, existuje výrazný odpor ze strany některých pěstitelů masožravých rostlin proti CITES – ne tak tolik proti vlastnímu poslání, ale spíše proti tomu, jak je vše implementováno. Příležitostně se na různých diskusních fórech ozývají rozhněvané mailové příběhy o zbytečně zdržených nebo zadržených zásilkách, nebo o méně než kompetentních inspektorech. Neměl jsem příležitost osobně být tím prvním obchodníkem, aby to vyžadovalo povolení CITES, tudíž jsem se osobně s podobnými problémy nesetkal, ani nemohu přesně stanovit, zda vznikla chyba u těchto konfliktů na straně vymáhání CITES nebo na straně obchodníků s masožravými rostlinami (pozor, obchodníky v tomto případě nejsou myšleni jen profesionální obchodníci, ale každý jednotlivec, který rostliny ze hraničí nakupuje nebo je tam prodává, pozn. překl.).

nraja01.jpg
mladá Nepenthes rajah
Foto Galleria Carnivora©Barry Rice
Není diskuse o tom, že CITES pomohlo dostat na vyšší úroveň neudržitelnou úroveň obchodu a sběru a to také vedlo k podchycení legislativní stránky věci a projektům, které zajišťují jejich dlouhodobé využívání. Ale jak je to s poplatky v souvislosti s CITES, které mohou blokovat skutečné ochranářské úspěchy? Připadá mi, že CITES pouze vyžaduje, aby ti, kdo jsou účastni na mezinárodním obchodě, měli patřičná povolení. Je pouze pět druhů masožravých rostlin, které jsou zařazeny v dodatku I (Appendix I) – více o tom se dočtete na následující stránce FAQ), ale i s těmito rostlinami se dá obchodovat při vyhovění CITES vzhledem k tomu, že jsou tyto rostliny uměle množeny a nejsou získávány ze sběru rostlin v divoké přírodě.

Každé ochranářské úsilí, včetně CITES, předkládá komplikované otázky. Mé vlastní já je rozhodně pro CITES, ale zjišťuji, že je velmi obtížné porozumět pravidlům a nařízením CITES, což činí obtížným vyhovět jim.

Rád bych tímto dodal odvahu těm expertním pěstitelům, kteří vidí tyto problémy v souvislosti s CITES, aby kontaktovali přímo IUCN a využili svých vědomostí a odbornosti k tomu, aby byly vytvořeny seznamy druhů v dodatcích CITES tak, aby dávaly smysl a aby představitelé CITES v jejich zemích věděli o statutu jednotlivých druhů při obchodování s nimi. Pěstitelé orchidejí pracovali dlouho a tvrdě s CITES a například se jim podařilo odstranit z dodatků CITES některé hybridní druhy.

Pokud nejste s CITES spokojeni, přestaňte fňukat a přispějte ke zlepšení stavu!

Page citations: http://www.cites.org; Simpson, R.B. 1994; personal observation.
Revised: January 2007
©Barry Rice, 2005
T: Radek Kastner
Aktualizováno ( [27.10.2008] )
 
< Předch.   Další >