Co to jsou „Kódy lokalit“ ICPS? PDF Tisk E-mail
Napsal Radek Kastner   
[03.09.2008]

O: Politikou ICPS (Mezinárodní organizace pěstitelů masožravých rostlin) je nepublikovat lokality vzácných rostlin s přesností větší než je úroveň okresu (nebo jeho obdoby).

Nicméně v roce 2003 implementovala ICPS krátkodobý program na distribuování ohrožených rostlin, zařazených na listinu Ohrožených druhů Spojených států (US Endangered Species Act); první pokus tohoto programu byl omezen pouze na exempláře Sarracenia alabamensis. Vzhledem k tomu, že konzervativní pěstitelé špirlic často rádi znají informace o lokalizaci (tzn. data o původu) u svých rostlin, vznikl rozpor, jak naložit u těchto rostlin s informacemi o přesné lokalizaci. Aby ICPS tento problém vyřešila, distribuovala rostliny označené kódy lokací ("Location Codes"). Tyto kódy jsou AL001, AL002 a AL003 a označují tři lokality v Alabamě.


soreo35.jpgsjone25.jpg
Sarracenia orephila; Sarracenia jonesii
Foto Galleria Carnivora©Barry Rice
ICPS má kódy lokací pro mnoho dalších lokalit masožravých rostlin, nejen pro tyto tři – má kódy lokalit pro konkrétní místa ve státech Alabama, Georgia, Jiční Karolína a Severní Karolína. Ty budou popsány v publikacích a programech, pokud dojde v rámci záchranného, ochranářského a distribučního programu ke sběru semen nebo rostlin z těchto lokalit a k jejich následné distribuci pomocí programu ICPS.

ICPS nebude za žádných podmínek odkrývat detailní identitu těchto lokací. I když pěstitelé, kteří získají rostliny z těchto lokalit přes ICPS budou vědět, že mají rostliny z rozdílných lokalit. Neodhalením přesné identity těchto lokalit veřejnosti, ICPS věří, že budou partneři tohoto programu více ochotni poskytovat semena do budoucích záchranných programů ICPS. A je samozřejmé, že pokud bude tento program úspěšný, ICPS ho může rozšířit o další vzácné druhy. Závisí to však také na tom, zda pěstitelé přijmou svou úlohu v tomto programu a začnou rozšiřovat semena a rostliny mezi sebou a do semenných bank masožravkářských společností.


spurp90.jpg
Sarracenia purpurea var. montana
Foto Galleria Carnivora©Barry Rice
Proč to ICPS dělá? Protože to je způsob, jak dostat tyto rostliny daleko snadněji mezi pěstitele legálním způsobem. Pěstitelé mají užitek z toho, že získají rostliny z rozdílných lokalit a z důvěryhodného zdroje (ICPS). Prospěch z toho mají i rostliny, protože bude existovat daleko méně neodpovědných lidí, kteří budou nelegálně sbírat rostliny v přírodě. Prospěch má i ICPS, protože tento projekt perfektně zapadá do mise společnosti "Pěstování, ochrana a výzkum masožravých rostlin". Jen tak mimochodem ICPS distribuuje rostliny velice levně, jen pokrývá nutné náklady. Abyste se dozvěděli více o rostlinách zařazených do tohoto programu, podívejte se na jejich konkrétní stránky ve FAQ:

Sarracenia alabamensis
Sarracenia jonesii
Sarracenia oreophila
What are ICPS Location Codes and how do they relate to conservation?
ICPS web site (abyste se dozvěděli více o ochranném programu)

Více informací o kódech lokalit AL001, AL002, AL003 se přesuňte k dalšímu článku v tomto FAQ!

Mimochodem, „Location Codes“ by neměly být dezinterpretovány a zaměněny s označením kultivarů, takže pokud získáte rostlinu s lokačním kódem ICPS, nezobrazujte jej s jednoduchými uvozovkami, tedey například takto:
ŠPATNĚ....
Sarracenia alabamensis 'AL003' ....ŠPATNĚ
Místo toho bych vám doporučil, abyste informace o původu používali ve stejném formátu, v jakém je používá například semenná banka ICPS, tedy:
Sarracenia alabamensis---AL003


Page citations: Rice, B.A. 1996, 2001a; Rice, B.A. 2003a; personal observation.

Revised: January 2007
©Barry Rice, 2005

T: Radek Kastner

Aktualizováno ( [29.03.2009] )
 
< Předch.   Další >