CCPS arrow Semenná banka arrow Pravidla semenné banky
Pravidla provozu semenné banky PDF Tisk E-mail
Napsal Martin Faměra   
[30.06.2008]
  • Semennou banku provozuje Česká společnost pěstitelů masožravých rostlin – CCPS o. s., jako bezplatnou službu svým členům.
  • Členové společnosti mají právo získávat semena zdarma.
  • Seznam dostupných semen bude průběžně aktualizován na stránkách společnosti, a to v sekci přístupné pouze členům společnosti.
  • Porce semen obsahuje zpravidla 20–80 semen daného druhu (semena běžných druhů masožravých rostlin), u vzácnějších nebo na pěstování náročnějších druhů může být počet semen nižší.
  • Člen má nárok na jednu porci semen od každého druhu jedenkrát ročně.
  • Semena jsou rozesílána v nejkratší možné době od doručení objednávky, a to zpravidla jednou měsíčně.

Semena jsou do Semenné banky získávána:

a) darem od členů společnosti
b) nákupem z finančních zdrojů poskytnutých členy společnosti
c)
nákupem z finančních zdrojů vyčleněných společností
d) výměnou s pěstiteli nebo organizacemi v cizině
e) darem od společností, jednotlivců, institucí z ČR nebo zahraničí


Jak objednávat ze Semenné banky (SB)?

Zájemce o semena zašle správci SB ofrankovanou, nejlépe bublinkovou obálku s vyplněnou vlastní adresou, na níže uvedenou adresu správce Semenné banky (adresu správce semenné banky obdržíte obratem po zaslání emailu na emailovou adresu správce semenné banky: trainxpress(et)post.cz). K obálce přiloží čitelně psaný seznam semen, o která má zájem. Případně přiloží i vyplněný podací lístek, pokud chce poslat zásilku semen doporučeně.

(Pozn.: Ofrankovanou bublinkovou obálku spolu se seznamem požadovaných semen a podacím lístkem vložte do další obálky a tu zašlete na adresu správce semenné banky.)*

Obálku pro semena ofrankujte podle tarifu České pošty s. p.

Obyčejné psaní – standard 10 Kč
Doporučená zásilka – standard 26 Kč

(pro aktuální ceny poštovného sledujte platné sazebníky České pošty)


Správce Semenné banky:

Radek Kastner 


* - Tento způsob distribuce semen jsme zvolili z důvodu úspory časových a administrativních nákladů společnosti i správce semenné banky a vyžaduje aktivní přístup zájemců o semena. Jiný způsob objednání semen (emailem, telefonicky) není možný. Taktéž není možné poskytnout semena za úhradu nečlenům společnosti. Aktuální seznam dostupných semen je na internetových stránkách (je však aktualizován maximálně 1x za čtvrt roku!!!); nedotazujte se proto znovu na dostupnost druhů. V případě, že některý druh již nebude v nabídce a nestihne být okamžitě vyřazen, zájemce obdrží pouze druhy, které má semenná banka k dispozici. Nedoslané položky se neevidují.
Nebudou-li řádně splněny všechny podmínky pro objednání semen, objednávka nebude vyřízena. Členové, kteří odeberou zdarma semena ze semenné banky, se zavazují k tomu, že tato nebudou dále předmětem obchodu. V případě, že tuto podmínku nedodrží, ztrácí právo na objednávání semen ze semenné banky. Semenná banka společnosti má zájem o jakékoliv přebytky vašich semen. Prosím, kontaktujte správce SB (trainxpress(et)post.cz), který s vámi domluví veškeré podrobnosti.

Nečlenové CCPS mohou z této nabídky získat semena pouze výměnou za semena jiného druhu, který není v nabídce SB.

Aktualizováno ( [02.01.2014] )