KLIMADIAGRAM PDF Tisk E-mail
Napsal Jaroslav Liška   
[29.02.2008]
Klimadiagram je shrnutí údajů o klimatu určitého místa či lokality do přehledné grafické podoby a to pomocí dvou křivek. Jedna zobrazuje měsíční úhrny srážek, druhá průměrné měsíční teploty. Na vodorovné ose x jsou naneseny jednotlivé měsíce roku, pro lokality na severní polokouli je zvykem nanášet je od ledna do prosince, pro jižní polokouli platí pořadí od července do června. Grafy se tak vždy shodují v pořadí ročních období – vždy klimadiagram začíná i končí v zimě. Ve směru osy y jsou vyneseny údaje o teplotě a srážkách. Protože každý takový klimadiagram je jedinečný pro určitou lokalitu, je nutné ji přesněji vymezit – jménem a nadmořskou výškou. V poslední době se k těmto údajům někdy uvádí též GPS souřadnice. Rovněž bývá zvykem uvádět průměrnou roční teplotu a roční úhrn srážek na lokalitě.
Aktualizováno ( [06.04.2009] )
 
< Předch.   Další >