Velký přehled rosnatek! PDF Tisk E-mail
Napsal Radek Kastner   
[16.02.2008]

Na této stránce jsem uvedl všechny známé druhy rodu Drosera. Seznam jsem připravil za použití členění dle podrodů a sekcí. Pro tuto kategorizaci jsem použil systém, který využívá Jan Schlauer (1996, 2002). Informace o každém druhu naleznete na stránkách FAQ věnovaných taxonomii, kde jsou rostliny popisovány s dalšími detaily. Můžete si všimnout, že u každé entity (druhu) jsem uvedl také autoritu (autora popisu).

Měl bych vám také říct, že dělení na podrody a sekce stojí poněkud na vodě. Výzkum Fernanda Rivadavii et al. (2003) naznačuje, že některé z těchto podrodů a sekcí nejsou pravděpodobně monofyletické. Co to znamená? Značí to, že byste neměli považovat druhy uvedené ve stejných sekčních skupinách (sekcích) za blízce příbuzné. Následující záznamy uvedené níže, budou pravděpodobně v budoucnosti znovu změněny:

 

  1. Drosera subtilis (sekce Ergaleium) a D. banksii (sekce Lasiocephala) budou pravděpodobně přesunuty do nové sekce.
  2. Sekce Drosera není pravděpodobně monofyletická (neobsahuje blízce příbuzné druhy) a bude pravděpodobně rozčleněna.
  3. Sekce Arcturia není pravděpodobně monofyletická.
  4. Sekce Bryastrum a Lamprolepis mohou být sjednoceny.
  5. Sekce Ptycnostigma může být znovuvzkříšena pro D. trinervia, D. pauciflora, D. cistiflora.

Uvedený seznam je bez debaty nekompletní, vzhledem k tomu, že jsou stále popisovány nové druhy, sledujte tedy tyto nové druhy!


Page citations: Gibson, R. pers. comm. 2007; Lowrie, A. & Conran, J.G. 2007; Mann, P. 2007; Rice, B.A. 2006a; Rivadavia, F. et al. 2003; Schlauer, J. 1996, 2002.

Revised: December 2007
©Barry Rice, 2005

T: Radek Kastner

Aktualizováno ( [28.06.2009] )
 
< Předch.   Další >