CCPS arrow Informační servis arrow Spolupracovníci
Spolupracovníci, čestní členové, VIP, organizace PDF Tisk E-mail
Napsal Miloš Šula   
[14.12.2007]

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRACOVNÍCI, VIP A ČESTNÍ ČLENOVÉ:

(řazeno abecedně)

Siegfried Hartmeyerhttp://www.hartmeyer.de/

Allen Lowrie (pro bližší informace klikněte přímo na odkaz) – Botanický konzultant, odborník na Byblidaceae, Cephalotaceae, Droseraceae, Lentibulariaceae, Nepenthaceae & Stylidiaceae. Spolupráce v široké oblasti – zvláště potom přispívá fotografiemi a informacemi do sekce Počasí na lokalitách. Přímo na jeho adrese (6 Glenn Place, Duncraig, 6023, Western Australia) si můžete objednat aktuální prodejní katalog mnoha semen, hlíz, gemmů nebo rostlin.

Stewart McPherson (pro bližší informace klikněte přímo na odkaz)
Stewart McPherson je britský geograf, který studoval na Univerzitě v Durhamu v Anglii, Univerzitě v Tübingenu v Německu a na Yale ve Spojených státech. Byl fascinován masožravými rostlinami od útlého dětství. Stewart poskytl naší společnosti množství informací, fotografií, článků.
Stewart je čestným členem společnosti CCPS.

Dr. Bartosz J. Plachno (pro bližší informace klikněte přímo na odkaz) – Institut botaniky, oddělení Rostlinné cytologie a embryologie, Jagellonská univerzita, Krakow, PL, spolupráce při tvorbě časopisu – soubor snímků pořízených mikroskopem.

Barry A. Rice, Ph. D. (pro bližší informace klikněte přímo na odkaz) – Barry momentálně pracuje v The Nature Conservancy v iniciativě Global Invasive Species (Globální invazivní druhy). Fascinován nejvíce pozorováním masožravých rostlin v přírodě, cestuje Barry často po území USA a využívá příležitosti vyhledávat a fotografovat tyto rostliny. Umožnil přeložit celý jeho obsáhlý FAQ (průvodce světem masožravých rostlin) do češtiny a zároveň poskytl stovky fotografií.
Barry je čestným členem společnosti CCPS.

Fernando Rivadavia
Brazilec žijící v současnosti v San Francisku v Kalifornii. Jeho zájmem jsou masožravé rostliny v přírodě, zvláště potom rosnatky (Drosera), bublinatky (Utricularia) a genliseje (Genlisea).
Fernando je čestným členem společnosti CCPS.


TUZEMŠTÍ SPOLUPRACOVNÍCI, VIP A ČESTNÍ ČLENOVÉ:

(řazeno abecedně)

RNDr. Lubomír Adamec (pro bližší informace klikněte přímo na odkaz) – světoznámý odborník Institutu botaniky Akademie věd České republiky, sekce Rostlinné ekologie v Třeboni – specialista na vodní masožravé rostliny (Aldrovanda, Utricularia), spolupráce v redakční radě časopisu "Masožravé rostliny", souhrn a přehledy literatury s masožravou tematikou, odborné konzultace.

Mgr. Martin Dančák, Ph. D. (pro bližší informace klikněte přímo na odkaz) – katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, spolupráce na projektech společnosti a akcích pořádaných v Olomouci.

Ing. Jan Flísek (pro bližší informace klikněte přímo na odkaz) – enthuziasta a znalec zvláště evropských přírodních lokalit nejen masožravých rostlin, široká spolupráce v oblasti fotodokumentace přírodních lokalit a jednotlivých rodů a druhů masožravek.

RNDr. Vlastimil Rybka (pro bližší informace klikněte přímo na odkaz) – Kurátor sbírky masožravých rostlin Botanické zahrady hlavního města Prahy, široká spolupráce v informační rovině, projektech a pořádání jednotlivých akcí v Praze.


NAŠI SPOLEČNOST DÁLE PODPORUJÍ NEBO S NÍ SPOLUPRACUJÍ TYTO ORGANIZACE:

(řazeno abecedně)

Elmarco s.r.o. – lídr na trhu nanovlákenných technologií, svým sloganem "Nano for life" vyjadřuje provázanost mikro a nanosvěta se všemi druhy lidských činností, pěstování masožravých rostlin z toho nevyjímaje. Děkujeme společnosti Elmarco za to, že nám umožnila nahlédnout do Mikrosvěta právě těch našich masožravých rostlin.

Traffic Lights s.r.o. – dlouhodobá spolupráce v oblasti internetových a elektronických řešení – zajištění kompletních webhostingových služeb včetně správy domén a elektronické pošty.

Aktualizováno ( [01.11.2009] )