CCPS arrow Encyklopedie světa MR arrow FAQ - Barry Rice arrow Rody masožravých rostlin arrow Darlingtonia: Rozšíření a stav ochrany
Darlingtonia: Rozšíření a stav ochrany PDF Tisk E-mail
Napsal Radek Kastner   
[24.01.2008]

?: Darlingtonia: Rozšíření a stav ochrany

O: Darlingtonia má malé a nesouvislé územní rozšíření.


 

Obrovská většina populací rostlin je k nalezení na tichomořském pobřeží USA, od pobřeží Oregonu (Tillamook County) směrem dolů (na jih) do Del Norte County v Kalifornii. Přestože jde o pobřeží, neočekávejte, že ucítíte slaný mořský vzduch na stanovištích, kde Darlingtonia roste---rostliny mohou být 60 a více km vzdáleny od oceánu. Ovšem jeden společný rys, který je společný skoro všem stanovištím, kde Darlingtonia roste, je přítomnost minerálního serpentinu (hadec, pozn. překl.). Není to nezbytný požadavek---minimálně na jedné lokalitě Darlingtonií hadec nenaleznete, ale jeho přítomnost je jinak v podstatě obvyklá.

Odlehlé a odřezané populace darlingtonií se vyskytují poblíž města Mt. Shasta a také ve vzdáleném vnitrozemí v pohoří Sierra Nevada, mezi jezery Almanor a Tahoe. Zprávy o výskytu poblíž jezera Donner v Sierra Nevada nebyly nikdy potvrzeny, přestože je tato oblast bezproblémově přístupná a byla intenzivně zkoumána.

Nepůvodní populace této rostliny se dají najít všude možně, samozřejmě pouze díky neodpovědným pěstitelským pokusům. Mnoho rostlin bylo vysazeno to zakrslého lesa Mendocino. Také se objevily v Britské Kolumbii!

V současnosti neexistují zřejmá nebezpečí, která by devastovala populace darlingtonií, ale na obzoru se objevují mračna.


 

  1. Územní rozvoj postupuje pozvolna ale jistě. Domy vystupují výše do hor, do oblastí výskytu darlingtonií, někdy přímo naproti lokalitám. Nezabere to mnoho času, kdy začnou lidé uvažovat o odvodnění a „znovuzískání“ těchto lokalit darlingtonií.
  2. Mimo přímé devastace přírodního prostředí dochází také ke fragmentaci/rozdělování území. Viděl jsem několik lokalit darlingtonií, které byť nebyly zničeny zcela, ocitly se na okraji rozvíjených území. Jsem si jist, že tito sousedící majitelé pozemků se netěší na požáry v přírodě. Ale takovéto požáry jsou důležité pro zachování otevřeného území právě pro darlingtonie. Prevence požárů vede k degradaci lokalit darlingtonií.
  3. Houba zvaná Phytophthora lateralis napadá cedrové lesy u Port Orford (Cupressus lawsoniana, zvaný Chamaecyparis lawsoniana) a zabíjí je hnilobou kořenů. Tyto obrovské stromy jsou obvyklé na stanovištích darlingtonií, zvláště potom podél potoků na vysoce ceněných a nejlepších stanovištívh darlingtonií. Co se stane s darlingtoniemi, pokud tento důležitý strom z jejich ekosystémů zmizí? Mezitím jsem zjistil, že invazivní křoví Cytisus scoparius může dobře přežívat na hadcových půdách, které tak miluje darlingtonie. Cytisus scoparius, jež je rostlinou z rodu luštěnin, fixuje vzdušný dusík pomocí bakterií. Díky této rostlině bude půda přihnojena natolik, že darlingtonie nepřežijí, nebo dojde k prostému vyplavení deštěm a žádný nežádoucí efekt to nepřinese? Může být darlingtonie vytlačena fyzicky pouze tím, že ji začne toto křoví zastiňovat?
  4. Nevhodné pastevecké metody ničí lokality.
  5. Mnohé lokality darlingtonií se vyskytují u bohatých ložisek niklové rudy. Pokud se situace na trhu změní a tak se stane těžba niklové rudy nákladově efektivní, celá pohoří zmizí v rafineriích. Darlingtonie nebudou mít v těchto horách šanci.

Pytláctví je v tomto srovnání naprosto minoritní problém. Většina pěstitelů ví, že přesazení takovýchto rostlin vede k tomu, že rostou velice špatně a jsou neduživé.


 

Page citations: Rice, B.A. 1997, 1998, 2001c, 2006a; Rondeau, J.H. 1991; Teichreb, C. 2006; personal observations.

Revised: January 2007
©Barry Rice, 2005
Aktualizováno ( [28.06.2009] )
 
< Předch.   Další >