CCPS arrow Společnost arrow Poslání a vize
Poslání a vize PDF Tisk E-mail
Napsal Miloš Šula   
[14.12.2007]

VIZE: "Ochrana díky uvědomění, poznání díky nadšení."


Poslání společnosti

Hlavními cíli a posláním CCPS o. s. – České společnosti pěstitelů masožravých rostlin je shromažďování a rozšiřování informací o pěstování masožravých rostlin, přirozených podmínkách na přírodních lokalitách, rozšiřování informací mezi laickou veřejnost s důrazem na zvýšení povědomí a znalostí o masožravých rostlinách a poskytování servisního zázemí pro aktivity a projekty členů CCPS o. s. – České společnosti pěstitelů masožravých rostlin.

Veškeré jednání společnosti a jejích členů je zároveň obecně směrováno do ochrany přírodního prostředí se zvláštním zřetelem na biotopy masožravých rostlin a dodržování etických norem jednání nejen v této oblasti.

Společnost svou činnost a aktivity obrací z velké části k projektům, které mají ve své náplni ochranu a mapování přírodních lokalit masožravých rostlin v České republice, mapování konkrétních podmínek na lokalitách a jednotlivých druhů masožravých rostlin, stejně tak jako se zaměřuje na rostlinné a živočišné druhy vegetující či žijící na stejných územích.

Pro svou činnost se CCPS o. s. – Česká společnost pěstitelů masožravých rostlin spojuje s tuzemskými i zahraničními autoritami a orgány, které mohou činnost společnosti odborně podpořit, zastřešit, konzultovat a nebo její kroky a projekty oponovat.

Aktualizováno ( [06.04.2009] )