Brocchinia: prostě taková jiná kytka PDF Tisk E-mail
Napsal Radek Kastner   
[06.01.2008]

?: Brocchinia: prostě taková jiná kytka

O: Brocchinia je rod broméliovitých rostlin, který obsahuje minimálně 2 druhy, které jsou pravděpodobně masožravé.


b_reducta.jpgb_reducta1.jpg
Kvetoucí Brocchinia reducta a detail voskové kutikuly téže rostliny
Foto Galleria Carnivora©Barry Rice

Jak jsou masožravé? V přírodě (a nikoliv při kultivaci) listy formují těsnou trubici, vztyčený/vzpřímený útvar, který vypadá jako píšťala varhan. A stejně jako u varhanní píšťaly, střed útvaru je dutý/prázdný. Na rozdíl od varhanní píšťaly je však prostor vyplněn vodou a rozkládajícími se zbytky hmyzu, který spadl to této trubice. Rostlina má očividně jednoduchou past ve formě jakési prosté „láčky“.

Existují zde určité rafinovanosti na tomto jednoduchém modelu – ostatně vždy existují určité vychytávky. V tomto případě jsou listy potaženy kluzkou, voskovou kutikulou, která patrně vytváří povrch ještě daleko hladší. Stewart McPherson ohlásil, že voda v těchto nádržkách je často „voňavá“, což se zdá být celkem zajímavé.

Dva druhy, které jsou nejčastěji uváděny jako možné masožravky, se poněkud liší ve své stavbě a to může znamenat i různé rozdíly v lapací strategii. Struktura Brocchinia reducta je tvořena velice těsnou, úzkou a vzpřímeno komorou a hmyz je očividně chytán pouze do centrální nádržky. Zatímco Brocchinia hechtioides vytváří volnější, více otevřenou past s větším množstvím vody zachycené v úžlabích listů než v centrální nádržce. Možná chytá Brocchinia hechtioides více své kořisti právě do nádržek v úžlabinách listů podobně, jako je tomu u masožravé bromélie Catopsis berteroniana?

Mnoho otázek zůstává nezodpovězeno. Je voda v nádržkách produkována rostlinou nebo je to dešťová voda? Produkuje rostlina vlastní enzymy? Pravděpodobně ne, je možné, že trávení je uskutečňováno symbiotickými organismy. Tedy je tato rostlina opravdu masožravá? Absorbuje živiny? Pokud považujeme vybrané rostliny Brocchinia (a bromélii Catopsis berteroniana) za masožravé, otevíráme tím dveře k předefinování dalších bromélií jako masožravých? Bylo by to špatně?

Mnoho hmyzu žije také přímo v nádržkách rostlin Brocchinia, včetně larev, které přežívají navzdory možným trávicím enzymům v tekutině nádržek. Zajímavé je, že některé druhy masožravých rostlin rodu Utricularia tento fakt zjistily a vyvinuly dlouhý, obloukový úponek, který vztyčují vzhůru a potom nechají klesat do vodou naplněné centrální nádržky a nádržek v úžlabí listů rostlin rodu Brocchinia a ostatních broméliovitých. Jakmile tento úponek narazí na „kapsu“ naplněnou vodou u jednotlivých broméliovitých rostlin, rozvětví se a nechají vyrůst novou, samostatnou rostlinu, která má užitek z obyvatel žijících v těchto nádržkách. Život je tak zajímavý!

Jméno rodu Brocchinia vzdává hold italskému botanikovi Giovannimu Battistovi Brocchimu (1772-1826). Pokud je mi známo, neexistují obecná jména pro jednotlivé rostliny rodu Brocchinia. Takže pro ty bláznivé lidi, kteří trvají na tom používat pouze obecná jména, navrhuji, aby použili jméno, které jsem jen tak vytvořil: „the nicky dicky plant“. Podle mého názoru je asi tak užitečné a má stejnou vypovídací schopnost, jako většina obecných jmen.


Page citations: Juniper, B.E., et al. 1989; Mabberley, D.J. 1987; McPherson, S. 2006; Rice, B.A. 2006a; Studnicka, M. 2003b; personal observations.

Revised: January 2007
©Barry Rice, 2005

T: Radek Kastner

Aktualizováno ( [11.03.2008] )
 
< Předch.   Další >