CCPS arrow Informační servis arrow Chcete nám pomoci?
Chcete nám pomoci?

Tato sekce je určena pro ty z vás (ať už členy nebo příznivce společnosti nebo masožravých rostlin obecně), kteří se budete chtít zapojit aktivně do naší činnosti, do tu kreativní, tu administrativní nebo místy dobrodružné činnosti a budete tak chtít pomoci společnosti, jejím členům, široké veřejnosti a informovanosti o masožravých rostlinách a jejich ochraně obzvlášť.

Tuto sekci používáme také jako další informační zdroj (mimo například celé sekce Společnost), kde se můžete dozvědět o tom, co se děje, co se chystá, s čím je potřeba pomoci, byť třeba jen radou, nápadem, námětem a nebo přiložením ruky k dílu.

Všem předem děkujeme.


V SOUČASNÉ DOBĚ UVÍTÁME POMOC V TĚCHTO OBLASTECH:

  • Překlady z AJ - texty obsáhlého FAQ Barryho Rice, ale i dalších materiálů a to i z jiných jazyků (priorita němčina, španělština, portugalština nebo italština) - kontakt Radek Kastner
  • Distribuce časopisu - nejlépe někdo z pražských členů
  • Spolupracovníky pro tvorbu časopisu (články, perokresby, fotografie apod.) - kontakt Richard Pichl, Martin Faměra
  • Spolupracovníky pro ostatní sekce webu - v současné době jde hlavně o zajímavý fotografický materiál (např. pro sekce Poradna nebo Mikrosvět)
  • Spolupracovníky pro sekci Počasí na lokalitách - doplňování textů a informací o jednotlivých lokalitách - kontak Jan Flísek nebo Miloš Šula

Vaše nabídky, dotazy a připomínky nejen k této sekci, stejně jako vyjádření zájmu na účasti v konkrétní činnosti můžete směrovat na naši mailovou adresu:

ccps@masozraverostliny.org