CCPS arrow Encyklopedie světa MR
Encyklopedie světa masožravých rostlin
 1. FAQ BARRYHO RICE

  Odpověď na všechny vaše často kladené otázky, které se týkají celého světa masožravých rostlin v jeho rozmanitosti (rody, druhy, pěstování, ochrana, seznamy literatury, cesty po lokalitách, stohy fotografií rostlin a přírodních lokalit, tipy a triky, speciální návody na pěstování, kurz latiny pro botaniky a mnohem mnohem více). Umožněno díky široké spolupráci našeho čestné člena Barryho Rice.
 1. JAK PĚSTOVAT MASOŽRAVKY

  Rychlý přehled potřebných podmínek pro pěstování masožravých rostlin v kostce. Koncentrovaná kuchařka, která je následně podrobněji rozpracována v dalších sekcích a příspěvcích našeho webu.

 1. KLIMADIAGRAMY

  Stránka s odkazy na data desítek meteostanic z celého světa, které dlouhodbě sledují počasí na příslušných územích. Sbíraná data se týkají mimo jiné i teplot a srážkového úhrnu. Můžete si tak sami přidat další kostku do mozaiky prostředí a podmínek růstu masožravých rostlin. Pozor, vše však záleží na vzdálenosti dané meteostanice od skutečných lokalit výskytu rostlin.

 1. POČASÍ NA LOKALITÁCH

  Rozsáhlá sekce pro opravdové milovníky, znalce a hlavně ty, kteří se o rostlinách a skutečných podmínkách, ve kterých v přírodě rostou, chtějí dozvědět co nejvíce. Souhrn informací o výskytu, teplotě, vlhkosti, síle větru, denní době... to vše se snímky z příslušných přírodních lokalit, na kterých si můžete doplnit šíři informací o skutečném prostředí, ve kterém dané rostliny žijí.
 1. MAPY ROZŠÍŘENÍ MASOŽRAVÝCH ROSTLIN

  Odkud vlastně masožravé rostliny pocházejí? Rychlá orientace pomocí grafiky připravených map jednotlivých rodů, případně některých druhů.
  (ve výstavbě!)

 1. TAXONOMIE

  Rychlé a krátké informace o tom, jaké je botanické zařazení jednotlivých rodů a druhů masožravých rostlin. Žádná náročná a složitá práce, jednoduché informace pro každého.
  (ve výstavbě!)

 2. MIKROSVĚT

  Komplexní pohled do té části světa masožravých rostlin, která zůstává obvykle ve svých detailech lidskému oku neviditelná. Chcete se podívat zblízka na strukturu jednotlivých částí rostliny, semen, pastí? Tato sekce je určitě to, co hledáte a dále doplňuje a rozšiřuje informace získané v předchozích částech ENCYKLOPEDIE. Snímky jsou pořizovány jak klasickým fotoaparátem, tak optickým a hlavně elektronovým mikroskopem.
 1. PORADNA

  V případě, že ani jedna z předchozích sekcí neodpověděla na vaše dotazy nebo nerozřešila některé z hádanek, je docela možné, že tuto informaci naleznete právě zde. Najdete zde základy toho, jak rostliny pěstovat, otázky legislativy a ochrany přírody, něco o škůdcích a chorobách, o výsevech a třeba také terminologický slovníček, který vám objasní mnoho dalšího.
 2. ČLÁNKY O MASOŽRAVÝCH ROSTLINÁCH

  Existuje mnoho různých zdrojů informací a vědomostí o masožravých rostlinách. Dalším z nich jsou různé články, ať už odborné nebo laické. Všechny nám dokáží představit masožravé rostliny v zajímavém a mnohdy odlišném světle. Začtěte se do těch z nich, které vás zajímají, nebo zkuste sami další z nich napsat. Vždyť přece jde o nádherný koníček a všichni jsme lačni nových vědomostí!

Činnost společnosti CCPS o. s. - České společnosti pěstitelů masožravých rostlin se stále rozšiřuje, doznává značných průběžných změn a ze všeho nejvíce nabírá na komplexnosti.

Jednotlivé sekce webu v dnešní podobě shromažďují již velké množství informací o rostlinách, jejich pěstování, jejich ochraně, statistických dat, fotografií rostlin, jejich částí, přírodních lokalit.

Neustále se zvětšuje také počet aktivních spolupracovníků a to i ze zahraničí. Jsou mezi nimi uznávané vědecké a laické autority, členové dalších světových společností, vysokoškolští a univerzitní, stejně jako pracovníci botanických zařízení. Ke komplexnosti dat přispívá také mnoho členů naší společnosti.

Vzniká tak vpravdě komplexní dílo, nabyté informacemi a spojující teoretické a praktické poznatky exaktní vědy se zkušenostmi pěstitelů a entuziastů, to vše komfrontováno s neuvěřitelným množstvím poznatků z lokalit přirozeného výskytu masožravých rostlin celého světa.

Vzniká tak vpravdě "ENCYKLOPEDIE SVĚTA MASOŽRAVÝCH ROSTLIN", nejucelenější souhrn různorodých a důležitých informací na jednom místě, který spojuje popis jednotlivých rodů a druhů, jejich taxonomické zařazení, příbuznosti, odlišnosti, praktity, způsoby lovu kořisti a jejího trávení. Způsoby pěstování v kultivaci srovnáváme s podmínkami na přírodních lokalitách. Informujeme o legislativě a problematice jejich ochrany a ohrožení, o tom, které přírodní vlivy nebo lidská činnost mají největší dopad na zachování, nebo naopak na definitivní ztrátu mnoha druhů. Sledujeme rostliny elektronovým nebo optickým mikroskopem, abychom pronikli i do těch největších tajů, běžně ukrytých lidskému oku. Zároveň si všichni on-line prověřujeme skutečné povětrnostní podmínky na lokalitách mnoha masožravých rostlin a může tak všichni korigovat své podmínky v kultivaci.

Celá naše "ENCYKLOPEDIE SVĚTA MASOŽRAVÝCH ROSTLIN" tedy není monotematická, nýbrž výrazně polytematická a dokáže nabídnout všem těm, koho zajímá celý obdivuhodný masožravý svět, nebo jeho části, bezkonkurenční zdroj informací a vědění. Připočteme-li k tomu ještě celou členskou základnu a její know-how, dá se i v celosvětovém měřítku nalézt pouze několik málo obdobně komplexních projektů, které stojí na široké spolupráci mnoha lidí různých zájmů, úrovně vědomostí a neutuchajícího nadšení.

Všichni si proto užívejte, ale hlavně také využívejte toto všechno, co se pro vás snaží takové množství lidí připravit.