CCPS arrow Encyklopedie světa MR arrow FAQ - Barry Rice arrow Úvod k FAQ arrow Které masožravé rostliny jsou zahrnuty do CITES?
Které masožravé rostliny jsou zahrnuty do CITES?
[21.10.2008]

O: CITES periodicky přezkoumává status rostlin a živočichů ve svých dodatcích, takže pokud plánujete jakýkoliv dovoz, měli byste si vyhledat nejaktuálnější informace týkající se právě dovozu.


Informace uvedené níže jsou z ledna 2007, ale časem se mohou stát zastaralými. Pokud máte zájem o přesnější informace, měli byste se pořádně podívat na internetu. Pokud se chystáte posílat rostliny zahrnuté do CITES, je vaší odpovědností vyhledat, co je legální a co nezákonné.
nmaxi04.jpgnampu06.jpg
Nepenthes maxima a N. ampullaria

Důležité webové odkazy, o kterých byste měli vědět nebo ty, které zmiňuji v textu, jsou následující:
Masožravé rostliny zařazené do CITES
Existují tři důležité dodatky úmluvy CITES (Appendix I, Appendix II, Appendix III). Rostliny v dodatku I (Appendix I) jsou považovány za nejvíce ohrožené obchodem. Pokud jste zainteresováni do mezinárodního obchodu s některou z těchto rostlin, měli byste se starat o pravidla CITES, jako je například potřeba získání povolení. Bohužel pro vás jsem nikdy neposílal rostliny zařazené do CITES mezinárodně, tudíž o momentálním mechanismu získávání povolení moc nevím. Měli byste začít kontaktem s národní autoritou CITES, která je potřebná pro získání vaší dokumentace CITES.

Pokud zasíláte rostliny do kteréhokoliv státu Evropské unie (ze státu mimo Unii), budete potřebovat importní povolení na druhy z obou dodatků (Appendix I a Appendix II). Mnoho mimoevropských zemí nevyžaduje importní povolení pro rostliny ze druhého dodatku (Appendix II).
Jedinými druhy masožravých rostlin, kterou jsou chráněny prvním dodatkem (Appendix I) jsou:

Sarracenia:

S. jonesii (= S. rubra subsp. jonesii)
S. alabamensis subsp. alabamensis (= S. rubra subsp. alabamensis)
S. oreophila


salab07.jpgspurp30.jpg
Sarracenia alabamensis subsp. alabamensis a S. purpurea
Foto Galleria Carnivora©Barry Rice

Nepenthes:
N. rajah
N. khasiana

Masožravé rostliny ze druhého dodatku (Appendix II) jsou:

Dionaea muscipula
Všechny láčkovky (Nepenthes) neuvedené v dodatku prvním (Appendix I)
Všechny druhy špirlic (Sarracenia) neuvedené v dodatku prvním (Appendix I)

Sestavení jednotlivých seznamů je však poněkud zvláštní. Například proč je Nepenthes khasiana zařazena v prvním dodatku (Appendix I), prostě nevím. Myslím, že to je pouze historický artefakt z doby vzniku CITES. Zatímco existuje množství druhů láčkovek, které by v prvním dodatku zařazeny být měly místo tohoto druhu; jmenovitě jsou uvedeny v tomto seznamu ohrožených druhů ICPS. Kvílej pěstiteli masožravých rostlin tak dlouho, až se tvoje snaha odrazí v činnosti IUCN a tyto seznamy budou aktualizovány. Pokud však chcete pouze fňukat, neměli byste dělat raději nic. Prostě si kňučte.


sjone19.jpgsoreo17.jpg
Sarracenia jonesii a S. oreophila
Foto Galleria Carnivora©Barry Rice
Pokud se podíváte na samotné dodatky, všimnete si, že všechny masožravé rostliny uvedené ve druhém dodatku (Appendix II) obsahují také za svým názvem poznámku "#1". Význam této poznámky je vysvětlen na webové stránce "Výklad dodatků". Konkrétně interpretace poznámky #7:

V souladu s Článkem I, paragrafem (b), bodu (iii), Úmluvy, znak (#) následovaný číslem a umístěný u jména druhu nebo vyššího taxonu ve druhém nebo třetím dodatku (Appendix II nebo III) označuje části rostliny nebo její deriváty, které jsou specifikovány svým vztahem k ní pro účely Konvence (Úmluvy), jak je uvedeno dále:

#1 Označuje všechny části rostliny a jejich deriváty, vyjma:

semen, spór a pylu (včetně polinia);
semenáčů nebo tkáňových kultur získaných in vitro, v pevném nebo tekutém médiu, přepravované ve sterilních nádobách;
a řezaných květů uměle rozmnožovaných rostlin;

Tudíž není nutno získat dokumenty CITES pro ty druhy rostlin nebo jejich části / deriváty, které jsou uvedeny ve druhém dodatku (Appendix II). Uvědomte si, že aby byly rostliny považovány za "semenáče nebo tkáňové kultury získané in vitro", musí být rostliny stále ve zkumavkách nebo v nějakém podobném druhu nádoby, která je pro in vitro používána! Pro rostliny vyjmuté ze zkumavek, zasazené nebo volné, u kterých budete na hrob své babičky přísahat, že pocházejí z in vitro rozmnožování, počítejte s tím, že pro ně budete potřebovat povolení.

Mimochodem je důležité uvědomit si to, že předchozí zproštění se týká pouze materiálu, který byl původně sbírán legálně. Pokud sbíráte semena ilegálně, porušujete definici "uměle rozmnožovaných rostlin" tak, jak ji přijala 11. Conference of the Parties (členů organizace).

b) i) uvedený (do kultivace, prodeje apod.) ve shodě s ustanoveními CITES a příslušných národních zákonů a způsobem, který není škodlivý pro přežití druhu v přírodě
To se týká i rostlin z in vitro kultivace, pokud se rostliny vyvinuly jako výsledek původně nelegálně sbíraných semen!

Ve starších verzích dodatků CITES byly uvedeny další masožravé rostliny, které byly následně ze seznamu vyřazeny. Konkrétně jde o Darlingtonia californica, Cephalotus follicularis a Byblis.


Page citations: CITES, 1992; von Arx, B. et al. 2001.

Revised: January 2007
©Barry Rice, 2005

T: Radek Kastner

Aktualizováno ( [27.10.2008] )
 
< Předch.   Další >