CCPS arrow Encyklopedie světa MR arrow FAQ - Barry Rice arrow Úvod k FAQ arrow Vodní nádrž, bažina, močál, mokřina, slatina – jaké jsou rozdíly?
Vodní nádrž, bažina, močál, mokřina, slatina – jaké jsou rozdíly?
[13.10.2008]

O: Lidé většinou popisují mokřady/mokřiny výrazy, jakými jsou například vodní nádrž, bažina, močál, mokřina, slatina a myslí si, že jsou většinou tyto výrazy zaměnitelné. Ve skutečnosti existují přesné definice pro každý z těchto výrazů. Jediným problémem je to, že hydrologové mohou používat jeden soubor definic, zatímco botanikové mohou používat úplně jiný a ekologové další. Níže naleznete některé definice, které se k mokrému přírodnímu prostředí váží, ne všechny jsou však domovem masožravých rostlin.


Aapamire (také Aapa mire): Rašeliniště středozápadu USA, nacházející se na mírných svazích a tento nakloněný stav ústí ve vznik fascinujícího žebrovaného reliéfu.

Bay, Carolina (Karolínské zátoky): V Severní a Jižní Karolíně můžete nalézt tyto zajímavé eliptické, olemované útvary. Více o nich se dozvíte v tomto vstupu ve FAQ.

Bay, Delmarva: Karolínské zátoky, vyskytující se v Marylandu.


habaz01.jpgsleuc03.jpghabnv01.jpg
Zleva: kyselá jezírka v severní Arizoně; Alabamská savana; průsaky v Nevadě
Foto Galleria Carnivora©Barry Rice
Billabong: Australský termín pro ostře zahnutá jezera (připomínající tak chomouty). Billabongs, které jsem mohl vidět, byly velmi bahnité a zatímco jsou zamilovaným prostředím pro krokodýly, jsou nevhodné pro masožravé rostliny (díky bohu).

Bog, cataract (rašeliníkové proudy a vodopády): V Apalačských horách v USA často vytlačují podzemní vodu na povrch velké, jako dómy vypadající skalnaté výchozy. Voda pokrývá skalnatý povrch a často se vytvářejí rašeliníkové zákryvy. Toto je velmi dobré prostředí pro vzácné horské špirlice (Sarracenia).

Bog, kettlehole (rašeliniště v ledovcových kotlích): Na středozápadě USA vytvořily ledovce díry, které se v nedávné době zaplnily vodou a vznikla tak malá rašeliniště.

Bog, marl (slínová rašeliniště): Extrémně vápenaté slatiny.

Bog, peat (rašeliniště): Charakterizované vegetací, která se příliš rychle nerozkládá, takže se nerozložený materiál shromažďuje ve formě rašeliny. Nejčastějším a nejobvyklejším obyvatelem rašelinišť je mech rašeliník (Sphagnum). Navzdory obecné víře, nemusí být rašeliniště nutně zapáchajícími místy – respektive žádné z rašelinišť, které jsem navštívil, a bylo osídleno masožravými rostlinami, nebylo smrdutým doupětem. Samozřejmě se občas objeví občasný výron plynu, když po něm šlapete, ale na celé ploše rašelinišť je obvykle velmi čerstvo a čisto.


habca28.jpghabmt04.jpghabma04.jpg
Zleva: pomalu tekoucí potoky a říčky v Kalifornii; neutrální močály v Montaně; vápencové močály v Massachusetts
Foto Galleria Carnivora©Barry Rice
Bog, raised (vyvýšená rašeliniště): Rašeliniště, ve kterých roste rašeliník tak intenzivně, že povrch rašeliniště o několik metrů převyšuje okolní prostředí, které jej obklopuje. Takové lokality jsou extrémně chudá na živiny. Myslím, že v USA jsou tato rašeliniště omezena pouze na pobřeží státu Maine.


Cienega: Na jihozápadě USA se často podmáčená místa nazývají cienegas, což je odvozeno od cien aguas, nebo také sto vod.

Fens (močály): Podobné rašeliništím, ale úroveň obsahu živin je zde vyšší, protože jsou napájeny a odvodňovány proudícími toky. Může se zde občas vyskytovat i rašeliník, ale v močálech s velkým množstvím živin chybí.

Inselbergs (ostrůvkovité kopce/hory): Velké skalnaté výchozy z předkambrického období, často (výlučně?) granitové nebo rulové, po jejichž povrchu teče voda. Tato vlhkost však mnohdy bývá často pouze sezónní. Africké inselbergs jsou bohaté na výskyt rozličných druhů genlisejí.

Lake (jezero): Otevřená vodní plocha, větší než rybník/vodní nádrž (pond).

Marsh (bažina): Tyto mokré plochy jsou osídleny vynořujícími se rostlinami – jako jsou například orobinec (Typha) nebo mařice (Cladium jamaicense), které rostou v bahně pod vodou, ale které vyčnívají nad vodní hladinu. Mnoho bažin je brakických (poloslaných) nebo slaných (masožravky rostou pouze v čerstvé vodě).

Moors (vřesoviště): Evropská rašeliniště obvykle převážně osídlená vřesovitými křovinami (rostliny příbuzné borůvkám). Viz "muskeg."

Muskeg: Přidejte k vřesovištím jedle, přesuňte je do Kanady a hned se budou nazývat.


habsc10.jpg
Jihokarolínské rašeliníkové proudy a vodopády
Foto Galleria Carnivora©Barry Rice
Pond (rybník, vodní nádrž): Otevřená vodní plocha. viz Lake.

Prairie (prérie): Oblastní výraz pro Okefenokee swamp, vyjadřující plovoucí ostrůvky rašeliníku (Sphagnum) nebo porost ostřice (Carex).

River (řeka): Množství vody tekoucí dolů z kopce. Menší verze se nazývají říčky (streams) nebo potoky (creeks). Často splavné pro loďky.

Savannah (savana): Oblastní výraz z jihovýchodu USA, popisující travnatou, sezónně vlhkou louku.

Seep (průsak): Obvykle používaný k popisu místa, kde voda pomalu vytéká z podzemí, často dolů se svahu.

Swale (bažinatá prohlubeň v rovině): Vlhký, snížený bod, často v prostředí dun.

Swamp (lužní lesy): Zaplavené lesy. V USA jsou typickými stromy lužních lesů cypřiše (Cupressus) a tupela lesní (Nyssa sylvatica). Lesy ze záplavových území (tedy pouze sezónně zaplavovaných) nejsou lužní lesy (swamps). Stejně jako tomu není u lesů, které jsou zaplavovány díky činnosti bobrů – stromy v takovémto případě podléhají zkáze, vzhledem k tomu, že nejsou adaptovány na tak vysokou hladinu vody.

Vernal pools (jarní jezírka/tůně): Prohlubně v zemi, které zadržují vodu po několik jarních měsíců.

Tento seznam výrazů samozřejmě pokračuje a obsahuje speciální místa, jakými jsou lesy rostoucí na trvale zamokřené půdě (carrs), močály pobřežních planin USA (pocosin), propady (hollows), blátivé bažiny (mires) a další.


Page citations: Crum, H., & Planisek, S. 1992; Fischer, E. et al. 2000; Johnson, C.W. 1985; Juniper, B.E., et al. 1989; Rice, B.A. 2006a; Schnell, D.E. 2002a; personal observation.

Revised: March 2007
©Barry Rice, 2005

T: Radek Kastner

Aktualizováno ( [15.10.2008] )
 
< Předch.   Další >