O písku.
[26.06.2008]

O: Písek je důležitou přísadou mnoha pěstebních směsí pro masožravé rostliny. Například přidáním písku do čisté rašeliny umožňuje, aby probíhalo drahocenné provzdušňování substrátu.


Existují odlišné druhy písku. Nejvhodnější jsou ty, které jsou odvozeny z křemene. Křemičitý písek je pěkným příkladem. Je to jemnozrnný písek používaný například při pískování. Bohužel není jednoduché jej získat, protože je s ním spojena silikóza (Silicosis). Mnohokrát jsem četl, že křemičitý písek je velmi kyselý. To mne poněkud mate, protože jak se zdá, je křemičitý písek pouze kysličník křemičitý a ten by měl být relativně netečný/neutrální ve vodě. Tedy proč je kyselý? Tomu nerozumím.

Když kupujete písek, doporučuji vám shánět písek, který je určený pro zahradní použití. Tento písek by měl méně pravděpodobně obsahovat mnoho solí. Zatímco se vyvarujte používat mořského písku z tohoto velmi jasného důvodu! (hned se zajdu podívat do obchodu, kde se dá u nás takový mořský a slaný písek pořídit…pozn. překl.) Nejsem schopen říct, zda písek prodávaný pro dětská hřiště obsahuje sůl či nikoliv.


hort030.jpg
Písek (v popředí)
Foto Galleria Carnivora©Barry Rice
Určitě neopakujte chybu jednoho ze čtenářů FAQ, který zkusil používat "směs písku pro stavebnictví" – to je pouze usušený beton! Představte si frustraci tohoto čtenáře a mé pobavení, když zjistil, že se jeho květináče staly solidními hroudami cementu. Ha ha ha! Ubohé rostliny samozřejmě zahynuly. Ale ha ha ha!

Hrubozrný "ostrý" písek je také užitečný. Klikněte na obrázek na této stránce na kterém je Pinguicula corsica, abyste viděli, co myslím "ostrým" pískem. Tato zrna mají průměr méně než 1 mm, ale vypadají jako rozeklané kousky skla! (Ale jsou příliš malé na to, aby pořezali vaši kůži.)


pcors02.jpg
Pinguicula corsica
Foto Galleria Carnivora©Barry Rice
Před použitím jakéhokoliv druhu písku doporučuji možná zbytečnou činnost a to očistit ho. Vyčištěním písku se můžete zbavit jemných součástí, které mohou bránit správnému odvodnění přes vrstvu drenáže, stejně jako čištění může odstranit soli a další nečistoty, které mohou otrávit rostliny. Může to však také být ztráta času. Nejsem si jistý a rozhodnutí je na vás.

Čistím písek tak, že naplním kbelík do poloviny pískem, potom do kbelíku napustím vodu, zatímco celou směsí pohybuji. Voda se obvykle stane světle hnědou a neprůhlednou díky plovoucím částicím. Vylijte vodu ven a tím vás zbaví nečistot a solí. Po několika takových propláchnutích se voda v kbelíku pročistí a písek je připraven k použití.


Page citations: Rice, B.A. 2006a; personal observation.

Revised: January 2007
©Barry Rice, 2005

T: Radek Kastner

Aktualizováno ( [26.06.2008] )
 
< Předch.   Další >