CCPS arrow Informační servis arrow Dětské okénko
Dětské okénko
[18.01.2008]

Masožravé rostliny jsou krásným koníčkem a inspirací. Naše společnost má jako jeden ze svých cílů také osvětu a rozšiřování informací mezi širokou veřejnost, děti a mládež nevyjímaje. Budeme se snažit připravit některé projekty, které by mohly oslovit tyto skupiny a případně v nich podnítit širší zájem nejen o masožravky, ale také o ochranu přírody jako takovou. Budeme se snažit alespoň tak, jak nám to naše činnost a čas umožní, informovat i v této sekci o případných zajímavostech, které pro ně chystáme. Budeme samozřejmě rádi, pokud si i naši členové najdou cestu do této oblasti a pomohou nám ji dlouhodobě rozvíjet.

Uvítáme také i vaše podněty pro tuto sekci, ať už jde o zajímavé kresby nebo jiné výtvory a aktivity dětí a mládež, které se týkají masožravých rostlin nebo ochrany přírody a rádi na tomto místě takovéto informace zveřejníme.

Aktualizováno ( [07.12.2009] )